Το μνημόνιο, όπως φαίνεται και στο κείμενο που παρατίθεται, ρητά προσδιορίζει από πού θα γίνουν οι απολύσεις και θα μειωθεί ο δημόσιος τομέας.