Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία Άρθρο 120 (παραγρ.4) του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας (ακροτελεύτια διάταξη).

Δεν αναγνωρίζουμε το χρέος

Είτε θα πετύχουμε και θα πάρουμε την πατρίδα μας πίσω, είτε θα χαθούμε για αιώνες στις πατρίδες των άλλων και των υπερκρατικών διεθνών οργανισμών, τις νέες αυτοκρατορίες.Εδώ που φθάσαμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα περισσότερο από τις αλυσίδες μας.
Όσο περνούν οι εβδομάδες η κατάστασή μας θα γίνεται όλο και πιο αντιληπτή.
Μέχρι την Εξέγερση

Δεν σας θέλει ο λαός ελικόπτερα και μπρος

To να παράγεις ο ίδιος τα τρόφιμά σου είναι ίσως ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορείς να κάνεις σήμερα, γιατί είναι ένα βήμα προς την κατάκτηση της ελευθερίας σου!

''Σκλάβος είναι αυτός που ελπίζει ότι θα έρθουν να τον ελευθερώσουν''
Έζρα Πάουντ 1885 – 1972

Τετάρτη 29 Απριλίου 2009

Φορολόγηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας, κατάργηση του ΕΤΑΚ

27 Απρίλιος 2009
Μέτρα προς τρεις κατευθύνσεις προτείνει η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Οικονομίας, κα Λούκα Κατσέλη σε συνέντευξη της στο «R», και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στρατηγική που προτείνει το κόμμα της για να ισορροπήσει την ελληνική οικονομία που χαρακτηρίζεται από ισχυρό έλλειμμα, πληθωρισμό και πτώση της οικονομικής ανάπτυξης.Προς τρεις κατευθύνσεις τα μέτρα .

Πιο συγκεκριμένα, η κα Κατσέλη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι Ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τρία μεγάλα προβλήματα: ένα διευρυνόμενο παραγωγικό έλλειμμα, δημοσιονομική εκτροπή και κρίση οικονομικής διακυβέρνησης με απαξίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, των ελεγκτικών μηχανισμών και των θεσμών εποπτείας, ενώ επισημαίνει ότι απαιτούνται μέτρα και τομές και προς τις τρείς κατευθύνσεις.

Μέτρα βραχυπρόθεσμης απόδοσης για την διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και τη στήριξη των επενδύσεων και της πραγματικής οικονομίας. Μέτρα για την βιώσιμη παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας. Μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανακατανομής των δημοσίων δαπανών και του φορολογικού βάρους. Με εισαγωγή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης με προοδευτικούς συντελεστές ώστε όσοι έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα να συνεισφέρουν περισσότερο στα κοινά βάρη. Με κατάργηση του ΕΤΑΚ και φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας από την οποία δεν θα εξαιρείται κανείς ούτε η εκκλησιαστική περιουσία που είναι αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Τέλος μέτρα για την λειτουργία ενός σύγχρονου ελεγκτικού συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης, με υιοθέτηση διπλογραφικής λογιστικής παντού και αποτελεσματική αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών, βάσει διεθνών προδιαγραφών, που θα λειτουργούν με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφική στήριξη, αποκεντρωμένη διοίκηση και απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία βάσει στόχων. Μεγάλη εξυγιαντική τομή στο πλαίσιο αυτό θα αποτελέσει ο μετασχηματισμός του προϋπολογισμού σε ουσιαστικό «προϋπολογισμό προγραμμάτων» με την μορφή τρίχρονων συμβολαίων με όλα τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. καθώς και η σύνδεση της δημόσιας χρηματοδότησης με την υλοποίηση ξεκάθαρων μετρήσιμων στόχων σε συνδυασμό με την καθιέρωση διαφανών και ξεκάθαρων διαδικασιών για τις προμήθειες του δημοσίου.


Προγραμματισμός για τις 100 πρώτες μέρες

Σε ερώτηση του «R» σχετικά με τις 100 πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του κόμματος της, η κα Κατσέλη αναφέρει ότι υπάρχει ήδη προγραμματισμός τριών κινήσεων. Πρώτον, την εφαρμογή του πακέτου των άμεσων μέτρων που έχει ήδη προταθεί για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, με διοχέτευση ρευστότητας κατευθείαν στην αγορά και τις επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη , εξόφληση οφειλών του δημοσίου προς δικαιούχους, στήριξη της απασχόλησης και των κλάδων που πλήττονται ιδιαίτερα καιενίσχυση της αγοραστικής ζήτησης των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων καθώς και των ασθενέστερων και κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Δεύτερον, άμεση προώθηση μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης με περιστολή καταναλωτικών δαπανών, κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών ,αποκατάσταση των ελεγκτικών μηχανισμών, ανακατανομή δαπανών για την χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,παιδείας καικοινωνικών παρεμβάσεων , καθώς και υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής.


Τρίτον, ενεργοποίηση όλων των αναπτυξιακών εργαλείων και ιδίως του ΕΣΠΑ για την πυροδότηση μιας νέας αναπτυξιακής δυναμικής με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει,τηντάχιστηπροώθηση μικρών και μεγάλωνέργων στην περιφέρεια, την αναθεώρηση του επενδυτικού νόμου και παράλληλα την αναδιαπραγμάτευση και αναμόρφωση συγκεκριμένωνδράσεων του για την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδίου.


Επιτακτική η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

Αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, η κα Κατσέλη επισημαίνει ότι έχει χαθεί πολύς χρόνος, αφού, πρώτον, απουσίασε ο ουσιαστικός διάλογος με τους παραγωγικούς φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να στηριχθεί μέσω του ΕΣΠΑ η αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεύτερον η υπερβολικά συγκεντρωτική , γραφειοκρατική και περίπλοκη διοικητική του δομή είχε αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα λειτουργήσειοι δομές εκείνες που θα προγραμματίσουν και θα υλοποιήσουν τις νέες δράσεις. Τρίτον η ανυπαρξία σοβαρής προετοιμασίας και προγραμματισμού σεεπίπεδο έργων είχε αποτέλεσμα να μηνέχει απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ ακόμα και για συμβατικά έργα υποδομής και ας έχουμε μπει ήδη στον τρίτο χρόνο υλοποίησής του.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού που έχει ήδη γίνει και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση του ΕΣΠΑ ώστε να εναρμονιστεί με τις προτεραιότητες και τους στόχους του νέου αναπτυξιακού προτύπου της πράσινης ανάπτυξης. Παράλληλα, θα απλοποιήσει και αποκεντρώσει τους μηχανισμούς εφαρμογής και παρακολούθησης του, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των δράσεων. Θα επιδιώξει το 50% των πόρων να διατεθεί απευθείας στα ΠΕΠ για ενίσχυση της αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης.


Διετής η κρίση σε Ελλάδα και ΕΕ

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη της παρούσας οικονομικής κατάστασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η κα Κατσέλη δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ύπαρξη ασταθούς και αβέβαιου περιβάλλοντος που δεν επιτρέπει ακριβείς προβλέψεις. Ωστόσο, ανέφερε ότι περιμένει η οικονομική ύφεση θα συνεχισθεί τουλάχιστον γιατα επόμενα δύο έτη σε όλη την Ευρώπη , ιδιαίτερα δεστην ΝΑ Ευρώπη που είναι ζωτικός χώρος για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τις Τράπεζες. Η κρίση στον πραγματικό τομέα της οικονομίας θα επηρεάσει με τη σειρά τηςαρνητικά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς, αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, θα αυξηθούν οι αναμενόμενες επισφάλειες. Στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείονται μεγάλες ανακατατάξεις και στον επιχειρηματικό και στον τραπεζικό χάρτη.

Τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Ελλάδα, η ταχύτητα υπέρβασης της κρίσης θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές ηγεσίες που θα αναλάβουν τα ηνίακαι τις πολιτικές που αυτές θα ακολουθήσουν. Γι’ αυτό και η κα Κατσέλη επαναλαμβάνει συνεχώς, ότιστις Ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι αναγκαίες εκείνεςπλειοψηφίες που θα υιοθετήσουν προοδευτικές πολιτικές για αποτελεσματική εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προώθηση των αναγκαίων πράσινων επενδύσεων ,και συντονισμένες δράσεις για στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της εργασίας και της αγοραστικής δύναμης των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων.


Κλειδί η "Πράσινη Ανάπτυξη"

Για τον λόγο αυτό η κα Κατσέλη θεωρεί απαραίτητο να προωθήσουμε δημόσιες και ιδιωτικέςεπενδύσεις που ευνοούν το νέο ενεργειακό σχεδιασμό με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,διασύνδεση των νησιώνμας με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω ενεργειακών δικτύων για την αξιοποίηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, επέκταση του μετρό , επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στις«πράσινες» κατασκευέςκαι εγκατάσταση σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και αφαλάτωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχύσουμε με επενδυτικά κίνητρα και επενδύσεις την παραγωγική αναδιάρθρωση, μεανάπτυξητεχνογνωσίας στον κλάδο των ΑΠΕ, καινοτομικών διαδικασιών και προϊόντων στην μεταποίηση και στις υπηρεσίες, ευζωνικών δικτύων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και με προώθηση της αντίστοιχης δια βίου κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η κα Κατσέλη, κάνοντας έναν απολογισμό των τελευταίων ετών επισημαίνει ότι η Ελλάδα υποχώρησε 32 ολόκληρες θέσεις στη διεθνή κατάταξη χωρών με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα! Οι εισαγωγές μας έγιναν τριπλάσιες των εξαγωγών και οι ξένες άμεσες παραγωγικές επενδύσεις παρέμειναν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ξεπέρασε το 2008 το 14% του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σταθερά για την Ελλάδα το υψηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών στην Ευρωζώνη μέχρι και το 2010.

Η Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι το αναπτυξιακό πρότυπο που ακολούθησε η χώρα μεταπολεμικά έχει φτάσει στα όρια αποδοτικότητάς του. To πρότυπο αυτό βασίστηκεστη φθηνή εργασία, στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, στην άναρχη χωροθέτηση δραστηριοτήτων, στον μαζικό τουρισμό και στην οικοδομή. Επιπρόσθετα Ηη απουσίααναπτυξιακής πολιτικής και ολοκληρωμένων παραγωγικών αναδιαρθρώσεων τόσοσε κλαδικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καιη συνεχής μείωση των δημοσίων επενδύσεων από το 5,1% του ΑΕΠ το 2004 στο 3,4%το 2009, συνέτειναν στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, στο κλείσιμο πολλώνεπιχειρήσεων και στη συρρίκνωση κερδοφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ προτάσσει την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για μια νέα οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη. Οι γενικές κατευθύνσεις του σχεδίου αυτού βασίζονται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, στο πλαίσιο των διεθνώνκαι Ευρωπαϊκών εξελίξεων, δηλαδή στο μοναδικό φυσικό της περιβάλλον , στη γεωγραφική της θέση, στα τεράστια ανεκμετάλλευτα αποθέματα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και στο ανεκτίμητο πολιτιστικό και ανθρώπινο κεφάλαιό της. Ο τομέας οικονομίας του ΠΑΣΟΚ προτείνει να επενδύσουμε ,σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε το 2020 πάνω από το 20% της ενεργειακής ζήτησης να καλύπτεται από ΑΠΕ. Να επενδύσουμε το 5% του ΑΕΠ στην παιδεία και ένα πρόσθετο 2% στην έρευνα και καινοτομία. Να επενδύσουμε σε «πράσινες κατασκευές», συνδυασμένες μεταφορές και σύγχρονες επικοινωνίες.Να αναβαθμίσουμε τον αγροτοδιατροφικό τομέα ,προωθώντας νέες καλλιέργειες και ποιοτικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης. Να αναπτύξουμε νέες τουριστικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες. Να αναδείξουμε το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας σε πηγή δυναμικού συγκριτικού πλεονεκτήματος και το brand name κάθε Ελληνικής περιφέρειας. Να καταστήσουμε την Ελλάδα κέντρο αριστείας , πόλο έλξης επενδύσεων και πόλο εξαγωγής υπηρεσιών για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Α. Μεσογείου .

http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=1&art_aid=209393

Σημ.axinosp:Φυσικά λείπει απο τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ , η κακιά κουβέντα που λέγεται σεισάχθεια και όπως επίσης η πρόταση για φορολόγηση των τραπεζών τόσο των ακινήτων όσο και των καταθέσεων τους .Οι δεκάδες χιλιάδες άνεργοι πτυχιούχοι η μη , θα γίνουν οικολόγοι αγρότες θέλοντας και μη , παράγοντας βιοκαύσιμα , ή θα ασχολούνται με αντικατάσταση της στέγης με κεραμίδια των αγροτικών σπιτιών με φωτοβολταϊκές κυψέλες η ανεμογενήτριες .Τέλος η Κοζανίτικη αγριαγκινάρα που θα γίνεται βιοκαύσιμο σαν brand name , θα δώσει μεγάλο κύρος και ώθηση στη Ευρώπη και έτσι θα πολεμήσει το ΠΑΣΟΚ την ύφεση και τον αποπληθωρισμό , τρομάρα τους !!

Αποχωρεί στις 6/5 ο πρόεδρος της Societe General

Αποχωρεί στις 6 Μαΐου από το διοικητικό συμβούλιο της Societe Generale ο πρόεδρος, Daniel Bouton, επικαλούμενος τις “επανειλημμένες προσωπικές επιθέσεις” που δέχεται και επηρεάζουν την τράπεζα και τους υπαλλήλους του.

Όπως αναφέρουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, το συμβούλιο της γαλλικής τράπεζας θα εκλέξει νέο πρόεδρο την ίδια ημέρα.

«Οι συνεχείς, προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου στη Γαλλία τους τελευταίους 15 μήνες με επηρεάζουν, αλλά το κυριότερο είναι ότι ενδέχεται να βλάψουν την τράπεζα και τους 163.000 υπαλλήλους της”.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η Societe General προχώρησε σε διάψευση δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία θα ανακοινώσει ζημιές έως 10 δισ. ευρώ, λόγω επενδύσεων υψηλού κινδύνου της μονάδας διαχείρισης εναλλακτικών παγίων.
http://www.capital.gr/Articles.asp?id=724492
Σημ.axinosp:Οταν βουλιάζει το καράβι τα ποντίκια εγκαταλείπουν πρώτα !!

Zeitgeist Movement Activist Orientation Guide (1)


Ενα μικρό απόσπασμα απο την νέα δουλειά του Zeitgeist Movement:

Το συνολικό δημόσιο χρέος της αμερικανικής κυβέρνησης μαζί με το ιδιωτικό χρέος των πολιτών ανέρχονταν το 2007 περίπου στα 53 τρις δολάρια.
Αυτό είναι απλά ένα παράλογο ποσό χρέους.
Η συνολική ποσότητα χρήματος του δείκτη M3 στην Αμερική
ήταν το 2007 περίπου 12 τρις, ενώ το ετήσιο ΑΕΠ των ΗΠΑ ήταν μόνο περίπου 14 τρισεκατομμύρια.
Δυστυχώς λίγα πράγματα μπορεί να κάνει η αμερικανική κυβέρνηση για να σταματήσει αυτή τη μεγάλη συστολή εάν επιμείνουν στις αρχές του νομισματικού συστήματος.
Ακόμη και με την εισαγωγή δεκάδων τρις δολαρίων, δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη δυσαναλογία.
Επιπρόσθετα αν δοκιμάσουν μια τέτοιου είδους εισαγωγή ρευστότητας,
το αποτέλεσμα απλά θα μεγαλοποιήσει τον στασιμοπληθωρισμό που παρατηρούμε τώρα ,
όπου πληθωρισμός και οικονομική στασιμότητα εμφανίζονται ταυτοχρόνως.
Ως απάντηση σε αυτά τα ζητήματα, οι άνθρωποι συχνά προτείνουν σαν λύση μια νομισματική μεταρρύθμιση.
Αυτές οι προτάσεις συχνά περιλαμβάνουν: επιστροφή στο κανόνα χρυσού, κήρυξη του τόκου εκτός νόμου, κλείσιμο της κεντρικής τράπεζας (FED), επιστροφή του δικαιώματος εκτύπωσης χρήματος στην κυβέρνηση κλπ.
Αν και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν μέχρι ενός σημείου κάποια λογική βάση,
Δεν αναγνωρίζουν ένα σκιώδεις, λίγοτερο συζητημένο φαινόμενο που έχει επιταχυνθεί στον 20ό αιώνα, που εκμηδενίζει το ίδιο το χρηματικό σύστημα.
Η αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας με τις μηχανές.
Στον πυρήνα του ίδιου του οικονομικού συστήματος βρίσκεται ο μηχανισμός της εργασίας
για δημιουργία εισοδήματος .
Ολόκληρο το οικονομικό μας σύστημα είναι βασισμένο στα ανθρώπινα όντα που πωλούν την εργασία τους σαν προϊόν στην ελεύθερη αγορά.
Αν οι άνθρωποι δεν έχουν την δυνατότητα να δουλεύουν για να ζουν, τότε το νομισματικό σύστημαόπως το γνωρίζουμε είναι τελειωμένο.
Κανείς δεν μπορεί να αγοράζει αγαθά αν δεν βγάζει λεφτά.
Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά για να παραγάγουν εάν ο καταναλωτής δεν διαθέτει αρκετή αγοραστική δύναμη ώστε να αγοράσει οτιδήποτε
Όπως ο John Maynard Keynes περιφρονητικά σημείωσε:
"νοσούμε από μια νέα αρρώστια την οποία κάποιοι ακροατές ίσως να μην έχουν ακούσει το όνομα, που όμως θα την ακούσουν πολλές φορές τα χρόνια που έρχονται και ονομάζεται
"τεχνολογική ανεργία".
Αυτό σημαίνει ανεργία λόγω της εφεύρεσης μέσων που εξοικονομούν την χρήση της εργασίας
προσπερνώντας το ρυθμό με την οποία μπορούμε να βρούμε νέες χρήσεις για εργασία."
Ενώ οι πολιτικοί, οικονομικοί ηγέτες και συνδικαλιστές μαλώνουν για τους λόγους που νομίζουν ότι ευθύνονται για την αυξανόμενη ανεργία στον κόσμο όπως η μετατόπιση της τοποθεσίας επιχειρήσεων ή η παρουσία οικονομικών μεταναστών .
η πραγματική αιτία που είναι η τεχνολογική ανεργία παραμένει ανέγγιχτη στις δημόσιες συζητήσεις.
Αφού ο καπιταλισμός της αγοράς είναι χτισμένος επάνω στην λογική της μείωσης του κόστους και στην μεγιστοποίηση του κέρδους, η ροπή για αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας
από μηχανικούς αυτοματισμούς, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη της βιομηχανίας.
Αφού ως γνωστό, μια μηχανή δεν χρειάζεται να κάνει διαλείμματα δεν χρειάζεται ασφάλιση ή προνόμια και δεν αποτελεί μέρος απαιτητικών συνδικαλιστικών ενώσεων.
Μια απλή ματιά στην ιστορία της εργασιακής στατιστικής
στην Αμερική ανά τομέα,δείχνει αναμφισβήτητα μια ροπή αντικατάστασης των ανθρώπων
από αυτόματες μηχανές.
Στον γεωργικό τομέα, σχεδόν όλη η παραδοσιακή εργασία γίνεται τώρα από μηχανές.
Για παράδειγμα: το 1949 οι μηχανές πραγματοποιούσαν το 6% της συλλογής βαμβακιού στον Νότο.Το 1972, το 100% της συλλογής βαμβακιού γινόταν από μηχανές.
Το 1860, το 60% της Αμερικής δούλευε στην γεωργία.Ενώ σήμερα είναι λιγότερο από 3%!
Όταν την δεκαετία του '50 ο αυτοματισμός χτύπησε την αμερικανική βιομηχανική παραγωγή, 1,6 εκατομμύρια δουλειές Εργατοτεχνιτών χάθηκαν μέσα σε 9 χρόνια.
Το 1950, το 33% όλων των εργατών στις ΗΠΑ δούλευε στην βιομηχανία,ενώ το 2002 ήταν μόλις 10%.
Η αμερικανική βιομηχανία ατσαλιού από το 1982 έως το 2002 αύξησε την παραγωγή από 77 εκατομμύρια σε 120 εκατομμύρια τόνους, ενώ οι εργάτες σε αυτό τον κλάδο
μειώθηκαν από 289 χιλιάδες σε μόνο 74 χιλιάδες.
Το 2003, έγινε μια μελέτη στις 20 , οικονομικά ,μεγαλύτερες χώρες του κόσμου,για την περίοδο από το 1995 ως το 2002 διαπιστώνοντας ότι 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην βιομηχανία χάθηκαν, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 30%.
Αυτή η εικόνα της αύξησης της παραγωγικότητας και κέρδους, σε συνδυασμό με τη μείωση της απασχόλησηςείναι ένα νέο ισχυρό φαινόμενο, χωρίς να φαίνονται λύσεις στον ορίζοντα.
Έτσι αναπόφευκτα αναδύεται το ερώτημα που πήγαν όλες αυτές οι θέσεις εργασίας;
Στον τομέα των υπηρεσιών!
Από το 1950 ως το 2002 το ποσοστό των Αμερικανών που απασχολούνταν στις υπηρεσίες
ανέβηκε από το 59% στο 82%!
Τα τελευταία 50 χρόνια ο τομέας των υπηρεσιών έχει απορροφήσει τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν στην γεωργία και στην βιομηχανία.
Δυστυχώς αυτό το μοτίβο επιβραδύνεται ταχύτατα, αφού ο αυτοματισμός μέσω υπολογιστών
αρχίζει να κυριαρχεί και εκεί.
Από το 1983 ως το 1993, οι τράπεζες έκοψαν το 37% των εργαζομένων στη θέση των ταμείων
και μέχρι το 2000, 90% όλων των πελατών των τραπεζών εξυπηρετούνταν σε ηλεκτρονικούς ταμίες ή ATMS.
Οι επαγγελματικές τηλεφωνήτριες έχουν σχεδόν εξολοκλήρου αντικατασταθεί από συστήματα ηλεκτρονικών τηλεφωνικών συνομιλητών. Υπάλληλοι ταχυδρομείων αντικαθίστανται από μηχανές αυτοεξυπηρέτησης,ενώ ταμίες αντικαθίστανται από ηλεκτρονικά κιόσκια.
Δεν υπάρχει κανένας τομέας υπηρεσιών
που να μην έχει θιγεί από την ηλεκτρονική αυτοματοποίηση.
Ο οικονομολόγος Stephen Roach έχει προειδοποιήσει:
έχει χάσει τον ρόλο του σαν μια αχαλίνωτη μηχανή δημιουργίας θέσεων εργασίας."
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την πραγματικότητα, που είναι ο νέος τομέας για να απασχολήσει
όλους τους εκτοπισμένους εργαζόμενους; Δεν υπάρχει!
Και ενώ οι οικονομολόγοι αγωνίζονται για τη δημιουργία νέων μοντέλων ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ασταμάτητης ανεργίας.
Οι περισσότεροι αρνούνται να λάβουν υπόψη τους τι πραγματικά είναι αναγκαίο ώστε να αποφευχθεί η συνολική διάλυση της κοινωνίας. Η λύση δεν βρίσκεται στην προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί, αλλά αντιθέτως ήρθε ο καιρός να υπερβούμε ολόκληρο το σύστημα!
Αφού το σύστημα της Νομισματικής συναλλαγής, μαζί με τον ίδιο τον καπιταλισμό, είναι τώρα πια εξολοκλήρου ξεπερασμένο, στην αυγή της τεχνολογικής δημιουργικότητας.
Αν οι άνθρωποι δεν έχουν εργασία δεν μπορούν να στηρίξουν την οικονομία καταναλώνοντας κάτι.
Αυτή η πραγματικότητα είναι η τελική απόδειξη ότι το υπάρχον σύστημα είναι πια εκτός τόπου και χρόνου !!!!

Τρίτη 28 Απριλίου 2009

Μις Πίγκι (1974 - 2009)


Η Μις Πίγκι δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η διάσημη γουρούνα που έκλεψε τις καρδιές μας με τις απαράμιλλες εμφανίσεις της στο Muppet Show χτυπήθηκε από τη γρίπη των χοίρων και έφυγε σήμερα σε ηλικία 35 ετών, αφήνοντας πίσω της τον απαρηγόρητο Κέρμιτ. Ας είναι ελαφριά η λάσπη που την σκεπάζει.


Πιθανή νέα στήριξη σε Bank of America και Citigroup

Νέα κεφαλαιακή στήριξη είναι πιθανό να χρειαστούν τόσο η Bank of America όσο και η Citigroup, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Αξιωματούχοι της Fed φέρονται να έχουν ειδοποιήσει σχετικά τις διοικήσεις των δύο τραπεζών, βασισμένοι στα αποτελέσματα των stress-tests, ενώ για την περίπτωση της BofA το ύψος της νέας στήριξης φέρεται να ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι διοικήσεις των BofA και Citigroup αμφισβητούν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των stress-tests, το δολάριο υποχωρούσε νωρίτερα μετά το δημοσίευμα έως και τα 95,95 γεν/ δολάριο, ενώ αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με απώλειες 0,72% στα 96,01 γεν/ δολάριο.
http://www.capital.gr/Articles.asp?id=723412
Σημ.axinosp:Δώσε και σώσε τους φτωχούς τραπεζίτες μπάρμπα-ομπάμα !!

Δευτέρα 27 Απριλίου 2009

ΗΠΑ: Άσκηση με αεροσκάφη στο "σημείο μηδέν"

Τρία πολεμικά αεροσκάφη, ανάμεσα τους και ένα Boeing 747, πέταξαν τη Δευτέρα το πρωί σε χαμηλό ύψος πάνω από το νότιο τμήμα του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας πανικό και την εκκένωση των γραφείων που βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001.

«Επρόκειτο για άσκηση που έγινε με την άδεια του υπουργείου Άμυνας και είχε ως στόχο τη λήψη φωτογραφιών», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αξιωματούχος της αμερικανικής ομοσπονδιακής αεροπορίας (FAA), o Tζίμ Πίτερς.

«Μια στρατιωτική εκδοχή του Boeing 747 και δυο στρατιωτικά αεροσκάφη F-16 ενεπλάκησαν σε αυτήν την άσκηση, που δεν ήταν επείγουσα και έγινε με συντονισμό της FAA, των ομοσπονδιακών και των τοπικών αρχών», διευκρινίστηκε από την ίδια πηγή.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, σμηναγός Ρίτσαρντ Τζόνσον, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές, δηλώνοντας ότι η «αποστολή περιελάμβανε και ένα VC-25», η στρατιωτική κωδική ονομασία για το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

«Ήμουν εκεί κατά τις επιθέσεις τις 11ης Σεπτεμβρίου, είδα χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν, δε μου αρέσει τα αεροπλάνα να κάνουν ελιγμούς χωρίς να έχουμε προειδοποιηθεί», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο οργισμένος ο Γιούργκενς Μπάουερ, ένας χονδρέμπορος πρώτων υλών.

Το γραφείο του του Μπάουερ -που βρίσκεται κοντά στο «σημείο μηδέν», όπου υψώνονταν οι δίδυμοι πύργοι που καταστράφηκαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις- εκκενώθηκε.
http://www.capital.gr/News.asp?id=723189
Σημ.axinosp:Μαλλον κάποια παπαριά θα έκανε το 747 και θα παρέκκλινε της πορείας του (μήπως επέβαινε ο Μειμαράκης !!) και αμέσως συνοδεύτηκε από F16 έτοιμα για κατάρριψη .Φυσικά όταν τα είδαν οι Αμερικάνοι τους πήγε ζουμί !!

Πανικός στην αγορά των διαμαντιών


Τα διαμάντια μπορεί να είναι παντοτινά, όπως μας έμαθε ο κινηματογράφος, όμως και αυτά αποδεικνύονται ευαίσθητα σε περιόδους ύφεσης. Η αγορά του πολύτιμου λίθου έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα λόγω της πιστωτικής κρίσης και της κάθετης βουτιάς της αξίας περιουσιών.

Οι τιμές των διαμαντιών έχουν πάρει την κατιούσα και οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς πλέον αποφασίζουν μείωση της παραγωγής και κλείσιμο μονάδων για να περιορίσουν τη ζημιά. Από το Σεπτέμβριο του 2008 το κόστος αγοράς 1 καρατίου έχει υποχωρήσει περίπου 30% σύμφωνα με το δείκτη Rapaport, που αποτελεί βαρόμετρο για τις τιμές παγκοσμίως ελλείψει χρηματιστηριακής αγοράς. Σήμερα η μέση τιμή για τα 25 καλύτερα σε ποιότητα διαμάντια ενός καρατίου κυμαίνεται στα 6,610 δολ., όπως φανερώνει ο δείκτης.

Στο μυαλό -και στα πορτοφόλια- επενδυτών, συλλεκτών αλλά και πιθανών γαμπρών κυριαρχεί ο φόβος για το οικονομικό αύριο. Οι καλοί πελάτες -δισεκατομμυριούχοι Ρώσοι, Κινέζοι αλλά και Δυτικοί- έχουν δει ήδη τις περιουσίες τους να περιορίζονται δραστικά λόγω της χρηματιστηριακής κατάρρευσης αλλά και του κλεισίματος της στρόφιγγας του δανεισμού. Ως αποτέλεσμα η ζήτηση έχει βυθιστεί σε όλα τα επίπεδα και οι άνθρωποι της αγοράς μιλούν για κρίση που βιώνουν σήμερα όλοι: από τον εργάτη στα ορυχεία της Αφρικής και τον μεταποιητή στην Ινδία ως τους μεσάζοντες και τους λιανέμπορους σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Στην Αμβέρσα, το μεγαλύτερο κέντρο διακίνησης διαμαντιών, επικρατεί κατήφεια.

Οι προσφορές στα χρυσοχοεία της πόλης φτάνουν το 50%, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι ταμπέλες στις βιτρίνες, που προσπαθούν να προσελκύσουν επίδοξους αγοραστές. «Η αγορά των διαμαντιών βρίσκεται σε βαθιά ύφεση... όλα κινούνται πολύ αργά», έλεγε στους LA Times ο Alex Weber, κοσμηματοπώλης με πείρα άνω των 25 ετών. Το σύνθημά του στο μαγαζί αναφέρει «εξυπηρέτησε με χαμόγελο». Μόνο που ο ίδιος δε χαμογελά πολύ τον τελευταίο καιρό. Η βιομηχανία των πολύτιμων λίθων βρίσκεται σε διαρκή πτωτική πορεία εδώ και μήνες, ακολουθώντας την πιστωτική κρίση και την παγκόσμια ύφεση.
Σημ.axinosp:Με τη πείνα που έχει πέσει τα διαμάντια θα είναι παντοτινά στις βιτρίνες !!

ΔΝΤ: Εκδίδει ομόλογα για πρώτη φορά στην ιστορία του

Στη έκδοση ομολόγων θα προχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για πρώτη φορά στην ιστορία του, προκειμένου να αντλήσει γρήγορα τα κεφάλαια για το νέο πρόγραμμα δανεισμού ύψους 500 δισ. δολαρίων.Τα εν λόγω ομόλογα αναμένεται να αγοράσουν αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία και η Ινδία. Τα ομόλογα θα πρέπει να αποπληρωθούν σε ένα με δύο χρόνια.

Το ΔΝΤ έχει εδώ και δεκαετίες την καταστατική δυνατότητα της έκδοσης ομολόγων, αλλά δεν την έχει χρησιμοποιήσει έως τώρα, για να αποφύγει το βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ πιέζουν για τη γρήγορη ενεργοποίηση του δανειοδοτικού προγράμματος των 500 δισ. δολαρίων, ώστε να στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομίες.

http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=1&art_aid=209419
Σημ.axinosp:Ξέμεινε απο λεφτά το κακόμοιρο το ΔΝΤ (δηλαδή οι Αμερικάνοι) και δίνει ότι έχει ομόλογα , χρυσό και οι Κινέζοι ξεφορτώνουν τη σαβούρα του δολαρίου !!

Mary Mallon (τυφοειδής Μαίρη)

Γεννήθηκε το 1869 στην Ιρλανδία και μετανάστευσε στην Αμερική σε νεαρή ηλικία. Τότε στην Αμερική οι Ιρλανδοί αντιμετωπίζονταν με έντονο ρατσισμό, όπως μερικοί ελληναράδες αντιμετωπίζουν τους αφγανούς και πακιστανούς σήμερα. Έπρεπε να βρει κάποια δουλειά για να επιζήσει, και τελικά έγινε μαγείρεισα-υπηρέτρια σε σπίτια πλουσίων αστών της Νέας Υόρκης.

Στο πρώτο σπίτι που έπιασε δουλειά μέσα σε δυο βδομάδες οι πλούσιοι ιδιοκτήτες αρρώστησαν με τύφο, μια σοβαρή ασθένεια. Η Μαίρη πήγε να βρει αλλού δουλειά, μα κι εκεί έγιναν τα ίδια. Όπου και αν πήγαινε, οι άνθρωποι γύρω της αρρώστεναν και κάποιοι πέθαιναν. Συνολικά αρρώστησαν 53 και πέθαναν 3. Όποτε γινόταν αυτό, η Μαίρη πήγαινε να δουλέψει σε άλλο πλουσιόσπιτο.

Ένας γιατρός της περιοχής άκουσε φήμες και πήγε να την δει. Ήταν αρχές του 20ου αιώνα και η ιατρική ακόμη δε γνώριζε πολλά για τη περίπτωσή της, μα τελικά κατάλαβε πως η Μαίρη ήταν φορέας τύφου από παιδί ενώ η ίδια είχε ανοσία. Της το είπε και της ζήτησε να μπει σε καραντίνα, μα αυτή είπε πως δεν μετέφερε καμμία ασθένεια και πως δεν επιθυμούσε να μπει σε καραντίνα.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και τη πήγαν σηκωτή στο νοσοκομείο ενός νησιού όπου έμεινε για κάποιο καιρό σε καραντίνα. Οι γιατροί γνώριζαν οτι ο τύφος μεταδίδεται πιο εύκολα με το φαγητό, κι έτσι της είπαν πως αν συμφωνούσε να μην ξαναδουλέψει ποτέ ως μαγείρισα τότε θα την άφηναν ελεύθερη. Έτσι έγινε, και η Μαίρη βρήκε δουλειά ως καθαρίστρια.

Ωστόσο ως καθαρίστρια η πληρωμή ήταν πολύ μικρότερη από όταν ήταν μαγείρεισα, κι έτσι βρήκε ξανά εκ νέου εργασία ως μαγείρεισα, μα μόλις το έκανε ξανάρχισαν οι λειμώξεις τύφου. Η αστυνομία την ξαναβρήκε και την έβαλε σε μόνιμη καραντίνα για όλη της τη ζωή. Εκεί ενώ ήταν στο κρεβάτι της καραντίνας μετά από πολλά χρόνια έπαθε καρδιακό (λόγω της ακινησίας της στη καραντίνα) και έμεινε παράλητη, και μετά από λίγο πέθανε από πνευμονία.

Η τυφοειδής Μαίρη έμεινε στη μνήμη των αμερικανών ως μια εγωίστρια μισάνθρωπη ιρλανδή που δεν νοιαζόταν για την υγεία των συνανθρώπων της και είχε αθετήσει τη συμφωνία της να μη ξαναγίνει μαγείρεισα.

Ποιά είναι όμως η αλήθεια;

Η Μαίρη ήταν φτωχή και σε ξένη χώρα. Της φέρονταν ρατσιστικά με το χειρότερο τρόπο. Εξαναγκάστηκε να βρει δουλειά ως υπηρέτρια σε βίλλες πλουσίων, και καθώς ήταν καλή στο μαγείρεμα έγινε μαγείρεισα. Μόνο με αυτή τη δουλειά μπορούσε να βγάζει αρκετά για να επιβιώνει στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού των αρχών του 20ου αιώνα, όταν δεν ηπήρχε ούτε καν κοινωνικό κράτος πουθενά στο κόσμο πόσο μάλλον στη καρδιά του καπιταλισμού (και ούτε τώρα έχουν οι αμερικάνοι).

Η Μαίρη ένιωθε το ρατσισμό και την εκμετάλευση κάθε μέρα πάνω από τη χύτρα. Όταν ο γιατρός άκουσε τις φήμες για το τύφο και πήγε να τη δει, της μίλησε ρατσιστικά και την έβριζε γιατί ήταν μια φτωχή ιρλανδή. Αυτή τον φοβόταν, και μάλιστα όταν μια μέρα την είχε πάρει με το ζόρι στο νοσοκομείο για υποχρεωτικές εξετάσεις αυτή κλειδώθηκε μόνη της σε ένα δωμάτιο και δεν έβγενε μέχρι ο γιατρός να φύγει και να την αφήσει ύσηχη, μα σύντομα ειδοποιήθησε η αστυνομία. Στους αστυνόμους προσπάθησε να εξηγήσει πως πίστευε πως την αντιμετώπιζαν με άδικο τρόπο και πως δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά τους, αλλά που τα λες αυτά... τη πήραν σηκωτή και τη κλείσαν καραντίνα για να μη κολλάει τους πλούσιους.

Η περίπτωση της τυφοειδούς Μαίρης ήταν αποτέλεσμα του ρατσισμού και του διαχωρισμού της κοινωνίας σε τάξεις. Αν δεν αισθανόταν ξένη μέσα σε ένα ρατσιστικό και εκμεταλευτικό περιβάλλον θα συνεργάζονταν. Δεν έβλεπε όμως το λόγο να συνεργαστεί με μια κοινωνία που την αντιμετώπιζε ως σκουλίκι και την εκμεταλεύοταν κάθε μέρα. Έφτιαχνε τα φαγητά των πλουσίων που της πίναν το αίμα της και της στερούσαν μια ανθρώπινη ζωή, γιατί θα έπρεπε να τους αντιμετωπίζει ως συνάνθρωπους και να ενδιαφέρεται για την υγεία τους; Ως εχθρούς τους αντιμετώπιζε, γιατί αυτό ήταν.

Όταν της κάναν τη «χάρη» να την αφήσουν ελεύθερη με τη συμφωνεία να μην ξαναγίνει μαγείρεισα, δεν της έδωσαν καμία εναλλακτική οδό, καθόλοι εκπαίδευση πάνω σε κάποιο νέο επάγγελμα. Προσπάθησε στην αρχή να κρατήσει τη συμφωνία, μα η μόνη δουλειά που βρήκε ήταν καθαρίστρια. Μροστά στις αγριοφωνάρες του αφεντικού επειδή είχε ξεχάσει κάπου ένα κουκιδάκι σκόνης, και ενώ η αμοιβή της ως καθαρίστρια δεν της έφτανε για την επιβίωσή της, αποφάσισε να ξαναγίνει μαγείρεισα. Δεν έφτεγε αυτή, απλά δεν της είχαν δώσει καμμία εναλλακτική οδό, και επιπρόσθετα δεν έβλεπε το λόγο γιατί να προσέχει την υγεία των εκμεταλευτών της.

Τελικά όχι μόνο δεν της ζήτησαν συγνώμη για μια ζωή μέσα στη φτώχεια και το ρατσισμό, μα την φυλάκισαν, για να το πούμε καθαρά, σε ένα κρεβάτι καραντίνας για όλη της τη ζωή. Τόσα χρόνια έχουν περάσει και οι αμερικανοί μικροαστοί ακόμα τη μισούν για τον «εγωισμό» της και το «μίσος της για τους συνανθρώπους της». Μα δεν ήταν συνάνθρωποί της, ήταν οι εκμεταλευτές της.
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1022095
Σημ.axinosp:Οταν ακούμε για γρίπη των χοίρων - των πτηνών για πανδημίες δεν έχει σημασία απο την ΤV κάντε μία ιστορική στάση και ξανασκεφτείτε μερικά πράγματα για το σημερινό παγκόσμιο σύστημα .

Κυριακή 26 Απριλίου 2009

DVD ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008


DVD ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 – Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ: Περιέχει 150 λεπτά ανέκδοτο οπτικό υλικό, μαρτυρίες και φωτογραφίες από τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008.


Η παραγγελία σας θα επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε. Η τιμή περιλαμβάνει 19% Φ.Π.Α. όπως επίσης και τα έξοδα αποστολής για Αθήνα, επαρχιακές πόλεις και νησιωτικούς προορισμούς, που εμπίπτουν στα όρια κάλυψης (ΕΠ: εντός ορίων πόλης) στη σχετική φόρμα της Speedex .
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες , Α.Π.= Απομακρυσμένη Περιοχή, Α.Π.Θ.= Απομακρυσμένη Περιοχή Νομού Θεσσαλονίκης, Δ.Π.= Δυσπρόσιτη Περιοχή, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά το παραλήπτη.*
Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της παραγγελίας.
Στo πεδίο "αντίτυπα" πρέπει να εισάγετε κάποιον αριθμό από το 1 μέχρι το 12. Η ταχυδρομική αποστολή γίνεται μόνο εντός της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως μεγαλύτερες ποσότητες, παράδοση στο εξωτερικό κ.ά., επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων στο email sales@tvxs.gr. Μπορείτε επίσης να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά (210-9211195) ή να αγοράσετε το dvd απευθείας από τα γραφεία του TV Χωρίς Σύνορα, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 3, 117 42, Αθήνα.

* Επιπλέον χρέωση προς Απομακρυσμένες Περιοχές Θεσσαλονίκης 3.00 €
Επιπλέον χρέωση προς Απομακρυσμένες/ Δυσπρόσιτες Περιοχές Περιφέρειας 2 6.00/9.00 €

TV Χωρίς Σύνορα - Φόρμα Παραγγελίας


Τιμή μονάδας: 10,90 € Αντίτυπα
http://www.tvxs.gr/e-shop
Σημ.axinosp:Εδώ η καλή εξέγερση , πάρε κόσμε !! Δεν μου γαμιέσαι ρε Κούλογλου .

Κρατήσεις στα τυφλά

Τη φαντασία τους ελεύθερη έχουν αφήσει τα τμήματα μάρκετινγκ των αεροπορικών εταιρειών, προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή των επιβατών.
Η γερμανική εταιρεία χαμηλού κόστους Germanwings, ωστόσο, ανέβασε τον πήχη πολύ... ψηλά.
Προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση αλά «ραντεβού στα τυφλά» (blind booking). Ο επιβάτης διαλέγει τι θέλει να κάνει (ψώνια, διασκέδαση κ.λπ.) και το πότε και από πού θα ταξιδέψει. Εν συνεχεία βγαίνει το εισιτήριό του προς έναν από τους προορισμούς που σχετίζονται με το σκοπό του ταξιδιού. Το ποιος θα είναι παραμένει έως την τελευταία στιγμή άγνωστο για τον πελάτη.
http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=38263
Σημ.axinosp:Σκεφτείτε Γερμανό που πάει στο γκισέ της εταιρείας και δηλώνει οτι θέλει να κάνει (blind booking) για ψάρεμα .Εκεί που περιμένει όλο χαρά , μια Αλάσκα για σολωμούς ή Ακαπούλκο για ξιφίες , να σου βγεί Μογκαντίσου παρέα με Σομαλούς ψαράδες πειρατές και να σε κυνηγάει ολόκληρη η Νατοική δύναμη να σε πιάσει !!

Ελεύθερη πρόσβαση σε ΑΕΙ για την Αρ. Γρηγοροπούλου

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή εφαρμόζονται για την Αρετή Γρηγοροπούλου (αδελφή του θανόντος, στις 6-12-2008, Αλέξανδρου Γρηγοροπούλου) οι διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 1, περ. α', του π.δ/τος 60/2006, σύμφωνα με τις οποίες η ανωτέρω θα εξετασθεί, μόνο προφορικά, στις ενδοσχολικές εξετάσεις όλων των μαθημάτων της Γ' Τάξης του Λυκείου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Η προαναφερόμενη μαθήτρια εισάγεται σε Σχολή ή Τμήμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (A.E.I.) της προτίμησης της και καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.
http://www.2810.gr/site/news/article/52413
Σημ.axinosp:Εύγε Φιλάνθρωποι !!

Είναι εγκληματίες ή επαναστάτες οι πειρατές;


Ιστορικά αλλά και πρόσφατα γεγονότα ανατρέπουν την εικόνα που έχουμε για τους Σομαλούς πειρατές. Η πειρατεία στην περιοχή ξεκίνησε ως πράξη εθνικής αντίστασης, από ομάδες που επαναστάτησαν όταν ευρωπαϊκά πλοία πετούσαν πυρηνικά απόβλητα ή έκλεβαν τα θαλάσσια αποθέματα.

«Μας είπαν ψέματα για τους πειρατές» υποστηρίζει ο Johann Hari, συντάκτης της εφημερίδας «The Independent».Οι πειρατές δεν ήταν ποτέ αυτοί που νομίζαμε, υποστηρίζει.

Στα «χρυσά χρόνια» της πειρατείας, από το 1650 έως το 1730, η εικόνα των σκληροτράχηλων, άκαρδων και αδίστακτων γενειοφόρων πειρατών, ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της βρετανικής κυβερνητικής προπαγάνδας. Εξάλλου, πολλοί απλοί, καθημερινοί άνθρωποι δεν είχαν πειστεί. Καταγράφονται περιστατικά όπου πειρατές σώθηκαν τελευταία στιγμή από την κρεμάλα, χάρη στο πλήθος που τους υποστήριζε.

Τα ιστορικά γεγονότα, όπως περιγράφονται στο βιβλίο του ιστορικού Marcus Rediker με τίτλο "Villains of All Nations", εξηγούν το γιατί οι πειρατές γίνονταν πειρατές εκείνη την εποχή. Σκεφτείτε το: ένας φτωχός και πεινασμένος νεαρός ξεκινά από τις αποβάθρες του Ανατολικού Λονδίνου για να γίνει ναυτικός και καταλήγει να πλέει πάνω σε μια ξύλινη κόλαση. Εργάζεται αμέτρητες ώρες πάνω σε ένα σαπιοκάραβο, έρμαιο στις απαιτήσεις του καπετάνιου και αν τολμήσει να διαμαρτυρηθεί, κινδυνεύει να πεταχτεί έξω από το πλήρωμα, στο πρώτο λιμάνι. Μετά από μήνες ή χρόνια στην εξαθλίωση αυτή, συχνά τον κλέβουν στους μισθούς του.

Οι πειρατές θεωρούνται οι πρώτοι αληθινοί επαναστάτες σε αυτόν τον κόσμο. Ξεσηκώθηκαν και δημιούργησαν έναν εναλλακτικό τρόπο να εργάζονται στη θάλασσα. Όταν είχαν ένα καράβι, ψήφιζαν για να εκλέξουν τον καπετάνιο τους, έπαιρναν τις αποφάσεις τους συλλογικά, χωρίς βασανιστήρια. Όπως σημειώνει ο Rediker, «μοιράζονταν τα λάφυρά τους με το πιο ισότιμο σχέδιο κατανομής αποθεμάτων που έχει καταγραφεί οπουδήποτε, κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα».

Προσέφεραν επίσης καταφύγιο σε σκλάβους από την Αφρική που είχαν δραπετεύσει. Ζούσαν μαζί τους και τους αντιμετώπιζαν ως ίσους. Με τις μεθόδους τους, έδειχναν ξεκάθαρα ότι ένα πλοίο μπορεί να διοικείται χωρίς τις βίαιες και καταπιεστικές μεθόδους που ακολουθούσε το πολεμικό ή το εμπορικό ναυτικό.

Από την εποχή εκείνη, μέχρι τη σύγχρονη, τα τελευταία λόγια ενός πειρατή του 19ου αιώνα, λίγο πριν απαγχονιστεί στο Τσάρλεστον της Νότιας Καλιφόρνια, εξηγούν τις αιτίες πίσω από την πειρατεία: «Αντιστάθηκα στην καταστροφή. Αναγκάστηκα να γίνω πειρατής, για να επιβιώσω».

Το 1991, η κυβέρνηση της Σομαλίας κατέρρευσε. Περίπου εννέα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν από τότε στα όρια της εξαθλίωσης. Ο δυτικός κόσμος είδε σε αυτή τη συγκυρία και σε αυτή τη γωνιά της γης, μια μεγάλη ευκαιρία να κλέψουν όσα αποθέματα τροφής είχαν απομείνει και να πετάξουν τα ραδιενεργά απόβλητά τους, στις θάλασσες της.

Πυρηνικά απόβλητα, ναι. Από την ώρα που η Σομαλία έμεινε ακυβέρνητη, μυστηριώδη ευρωπαϊκά πλοία άρχισαν να καταπλέουν στην περιοχή, πετώντας τεράστια βαρέλια στη θάλασσα. Ο πληθυσμός στις παράκτιες περιοχές άρχισε να αρρωσταίνει. Αρχικά εμφάνιζαν εξανθήματα και ναυτίες, ενώ άρχισαν να γεννιούνται παιδιά με δυσμορφίες.

Στη συνέχεια, μετά το τσουνάμι του 2005, το περιεχόμενο των βαρελιών άρχισε να σκορπίζει στις ακτές. Ο πληθυσμός άρχισε να αρρωσταίνει από ασθένειες που σχετίζονται με την ακτινοβολία και περισσότεροι από 300 άνθρωποι πέθαναν.

Η βρετανική εφημερίδα Independent επικαλείται τον απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Σομαλία Ahmedou Ould-Abdallah, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι κάποιοι πετούν πυρηνικά απόβλητα στη Σομαλία: μόλυβδος, βαρέα μέταλλα, κάδμιο, υδράργυρος… Πολλά από τα απόβλητα προέρχονται από εργοστάσια και νοσοκομεία της Ευρώπης, τα οποία φαίνεται πως αναθέτουν σε μέλη της ιταλικής μαφίας τη «φθηνή» εξαφάνιση των επικίνδυνων αποβλήτων τους. Καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση όμως δεν πήρε την ευθύνη. Δεν υπήρξε καθαρισμός, δεν υπήρξαν αποζημιώσεις, δεν υπάρχει πρόληψη.

Την ίδια στιγμή, ένας άλλος ευρωπαϊκός στόλος, αυτή τη φορά αλιευτικός εξόρμησε στη Σομαλία με στόχο τα μεγάλα αλιευτικά της αποθέματα. Παράνομες μηχανότρατες, αφού εξάντλησαν τα αλιευτικά αποθέματα στις ευρωπαϊκές θάλασσες κατέπλευσαν στη Σομαλία, όπου κλέβουν κάθε χρόνο τόνους, γαρίδες και αστακούς αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ντόπιοι ψαράδες πεινάνε. Ο Mohammed Hussein, ένας ψαράς στην πόλη Μάρκα που απέχει 100 χιλιόμετρα από το Μογκαντίσου, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters: «Αν δεν γίνει τίποτα, σύντομα δεν θα μείνει ούτε λέπι στις θάλασσές μας».

Αυτά είναι τα πρόσφατα γεγονότα και οι συνθήκες που γέννησαν τους πειρατές. Οι Σομαλοί ψαράδες πήραν ταχύπλοα με τα οποία αρχικά κυνηγούσαν τις παράνομες μηχανότρατες και όσους πέταγαν απόβλητα –κι όταν δεν κατάφερναν να τους αποτρέψουν, επέστρεφαν έχοντας εισπράξει χρήματα ως «φόρο».

Πρόσφατη δημοσκόπηση της ανεξάρτητης ειδησεογραφικής ιστοσελίδας της Σομαλίας WardheerNews καταδεικνύει ότι το 70% των ντόπιων υποστηρίζει την πειρατεία «ως μορφή εθνικής αντίστασης». Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ανάμεσα στους πειρατές δεν υπάρχουν πλέον και εγκληματίες, η πειρατεία στη Σομαλία φαίνεται πως ξεκίνησε πράγματι ως πράξη αντίστασης.


Σημ.axinosp:Ηο-Ηο-Ηο επάνω τους παλικάρια μου , το πειρατικό του Κάπταιν Τζίμη και οι λοιπές πουτάνες , είναι εδώ , σαλτάροντας στα εμπορεύματα των πολυεθνικών . Το νού σας κουφάλες ερχόμαστε !!!

Gene Burnett - Jump You Fuckers

Γκρεμίστηκε η προτομή του τουρκόφιλου κοτζάμπαση Δ. Τσολάκογλου,

Σε μια θυελλώδη συζήτηση που έγινε στις 29/3, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρεντίνας, του ιστορικού χωριού των Αγράφων, αποφάσισε να αφαιρέσει την προτομή του Δ. Τσολάκογλου, του κοτζάμπαση των Τούρκων και προδότη των κλεφτών και των αρματολών, από την κεντρική πλατεία του χωριού.
Το όνομα αυτό ήταν το πιο μισητό για τους καταπιεσμένους Έλληνες των Αγράφων• όσοι γνωρίζουν την ιστορία του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, τον Τσολάκογλου τον έχουν συνδέσει με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον ήρωα του ‘21, που ο Τσολάκογλου είχε βάλει στο στόχαστρο να τον σκοτώσει επειδή ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Κατσαντώνη. Όταν ο Καραϊσκάκης έμαθε ότι ο Τσολάκογλου κάρφωσε τον Κατσαντώνη στους Αρβανίτες του Άγου Μουχουρντάρη, έκαψε οργισμένος τον πύργο του. Ο Τσολάκογλου γλίτωσε και κατέφυγε στη Λάρισα, στην αυλή του Χουρσίτ Πασά. Εκεί όμως δεν τον περίμενε καλύτερη τύχη, γιατί ο Χουρσίτ Πασάς τον κρέμασε στην αγχόνη (άλλοι λένε πως τον δηλητηρίασε) επειδή παλιότερα ήταν συνεργάτης και φίλος του Αλί Πασά, τον οποίο ο Χουρσίτ μισούσε…

Πολλά είναι τα ιστορικά στοιχεία που φανερώνουν τη δράση του τουρκόφιλου Δ. Τσολάκογλου αλλά και των απογόνων που έδωσε αυτή η προδοτική οικογένεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι ο εγγονός του, ο Γ. Τσολάκογλου, ήταν ο κατοχικός πρωθυπουργός που υποδέχτηκε τους Γερμανούς κατακτητές στη χώρα μας. Αυτήν την οικογένεια δεν δίστασε να υποστηρίξει με νύχια και με δόντια ο πρώην Δήμαρχος της Ρεντίνας Κ. Κούτρας, που είχε στήσει και την προτομή, καθώς και οι νεοδημοκράτες σύμβουλοι της μειοψηφίας που όπως δήλωσαν είχαν την τηλεφωνική υποστήριξη των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού

Τόσο ο σημερινός Δήμαρχος της ιστορικής Ρεντίνας, Παύλος Ραγιάς, όσο και τα υπόλοιπα επτά μέλη του δημοτικού συμβουλίου, επικαλούμενοι την έκθεση των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων υποστηρίζοντας με σθένος την ιστορική αλήθεια. Στο συμβούλιο μίλησε ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των απανταχού Pεντινιωτών, ο γιατρός Αθανάσιος Μάλιος, που ηγήθηκε –προς τιμήν του– αυτής της εκστρατείας, καθώς και ο υπογράφων αυτό το άρθρο, που υποστήριξε, εκ μέρους του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, το αίτημα του Συλλόγου των απανταχού Ρεντινιωτών για την αφαίρεση αυτής της επαίσχυντης προτομής.

Αν και η προτομή γκρεμίστηκε από αγνώστους πριν από μερικές μέρες, όλα τα μέλη του Συλλόγου δεν κρύβουν τη χαρά τους που το ιστορικό τους χωριό ξέπλυνε τη ντροπή που τους βάραινε εδώ και τρία περίπου χρόνια. Χαρούμενοι όμως είναι και οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες του ιστορικού χωριού των Αγράφων που στο εξής δεν θα το συνδέουν με τους προδότες και τους μισητούς υπηρέτες των κατακτητών της πατρίδας μας.

Νίκος Γκαμαλέτσος, ζωγράφος

http://koel.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3116:2009-04-15-23-21-00&catid=167:264-03042009-2-&Itemid=30
Σημ.axinosp:Καλά ρε πούστη μου και οι τέσσερις ΝεοΔημοκράτες Βουλευτές κατοχικοί ρουφιάνοι , γαμώ το σπίτι τους , ήταν και έπρεπε πάλι οι γνωστοί -άγνωστοι κουκουλοφόροι πιτσιρικάδες να ξεπλύνουν τη ντροπή του χωριού . Τα άλλα κόμματα που ήταν με τις θέσεις τους για αυτό το ζήτημα που για άλλες αρχιδιές μας γεμίζουν με ανακοινώσεις .

Σάββατο 25 Απριλίου 2009

Α. Τσίπρας: Αντίσταση στη «χούντα» των τραπεζών και των χρηματιστηρίων

Το μήνυμα της "Επανάστασης των Γαρύφαλλων" στην Πορτογαλία επικαλέστηκε ο Αλ. Τσίπρας για να σηματοδοτήσει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και ανατροπής σε όλο τον κόσμο. "Οι λαοί μπορούν να τα αλλάξουν όλα", δήλωσε ο πρόεδρος του Συνασπισμού και αναφερόμενος στη σύγχρονη κοινωνία υπογράμμισε: "Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πια δικτατορίες των συνταγματαρχών. Υπάρχει, όμως, η δικτατορία των χρηματαγορών και των τραπεζών. Δεν υπάρχει πια ο γύψος των στρατιωτικών νόμων. Υπάρχει, όμως, ο γύψος του Συμφώνου Σταθερότητας και της Στρατηγικής της Λισσαβόνας".

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα, διαπιστώνοντας ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας "αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις ελπίδες που γέννησε η μεταπολίτευση και οι αγώνες του λαού και της νεολαίας".

Περιγράφοντας μάλιστα το σκηνικό που βιώνει η χώρα το τελευταίο διάστημα σημείωσε χαρακτηριστικά: " Η διαφθορά, η διαπλοκή, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων κυριαρχούν και σηματοδοτούν την αποτυχία του δικομματικού συστήματος, τη διάψευση των ελπίδων της μεταπολίτευσης".

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=38421

Σημ.axinosp:Σιγά μη σκίσεις το καλσόν σύντροφε !!

Διπλή σύνοδος G-20 και G-7 στην Ουάσιγκτον


Ξεκίνησε, στην Ουάσιγκτον, η συνάντηση των υπουργών Οικονομικών των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, ενόψει και της σημερινής έναρξης της εξαμηνιαίας συνόδου ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ θα βρεθούν τόσο οι υπουργοί των 7 πλουσιότερων οικονομιών (G-7) όσο οι υπόλοιποι που αποτελούν την ομάδα των G-20, καθώς τα δύο κλαμπ θα έχουν παράλληλες συζητήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, βέβαια, η πορεία της διεθνούς κρίσης, το κόστος της οποίας ανέβασε στα 4,1 τρισ. το ΔΝΤ μόλις προ λίγων ημερών.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&tag=9360&pubid=8067106

Σημ.axinosp:Ηταν τόσο πετυχημένη του Λονδίνου τρομάρα τους , που θα την επαναλάβουν εις διπλούν με τη G7 !!

FORBES: Πόσα εκατ. κέρδισαν τα golden boys το 2008



Top row from right to left: Bank of America Chairman and CEO Ken Lewis, Bank of New York Mellon Chairman and CEO Robert Kelly, JPMorgan Chase & Co. CEO James Dimon, and Goldman Sachs & Co. CEO and Chairman Lloyd Blankfein; Bottom row from right to left: Wells Fargo & Co. President and CEO John Stumpf, Citigroup CEO Vikram Pandit, Morgan Stanley Chairman and CEO John Mack, and State Street Corporation Chairman and CEO Ronald Logue.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό Forbes οι ετήσιες απολαβές των αφεντικών των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ «ψαλιδίστηκαν» το 2008 κατά 11%.

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της ... οικονομικής κρίσης στα golden boys της Wall Street. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το αμερικανικό περιοδικό Forbes οι ετήσιες απολαβές των CEO των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ «ψαλιδίστηκαν» το 2008 κατά 11%, ενώ και το 2007 είχαν συρρικνωθεί επιπλέον 15%.
Η προηγούμενη φορά που τα μεγάλα αφεντικά υπέστησαν ανάλογο ... πλήγμα ήταν τη διετία 2001-2002.
Συνολικά οι 500 διευθύνοντες σύμβουλοι, εν καιρώ χρηματοπιστωτικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης, έβαλαν στην τσέπη το ποσό των 5,7 δισ. δολαρίων (που αντιστοιχεί σε 11,4 εκατ. δολάρια κατά άτομο) ήτοι λιγότερο από το 1% των συνολικών εσόδων και κάτω από το 3% των συνολικών κερδών των εταιρειών τους.
Και όπως κυκλοφορεί στην αγορά μετά από μεγάλα ... παζάρια τα golden boys αποδέχτηκαν τελικά τη μείωση του μισθού τους για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Το μεγαλύτερο χαστούκι αναπόφευκτα δέχτηκαν οι Αμερικανοί τραπεζίτες που κάποτε κυριαρχούσαν στις πρώτες θέσεις της λίστας του Forbes, ενώ εντυπωσιακά άλματα ανόδου πραγματοποίησαν οι επικεφαλής εταιρειών από τον κλάδο της Ενέργειας χάρη στην εκτίναξη των τιμών του «μαύρου χρυσού» σε επίπεδα ρεκόρ στα μέσα του καλοκαιριού.
Το μεγαλύτερο ποσό καρπώθηκε πέρυσι και για δεύτερο συναπτό έτος ο Λάρι Έλισον της Oracle: επίσημα ο μισθός του ήταν μόλις ένα εκατ. δολάρια όμως αποκόμισε πάνω από 550 εκατ. δολάρια από stock options (μετοχές σε προνομιακή τιμή).
Ο Έλισον κατέχει μάλιστα και το ιστορικό ρεκόρ ετήσιων απολαβών, καθώς το 2001 κέρδισε συνολικά 706 εκατ. δολάρια. Δεύτερος στη λίστα των ρεκόρ είναι ο Μάικλ Άισνερ της Walt Disney, ο οποίος το 1998 έβγαλε από τα stock options το ποσό των 570 εκατ. δολαρίων.
Στον φετινό κατάλογο του περιοδικού η 5άδα συμπληρώνεται με τους: Ρέι Ιρανί της Occidental Petroleum (222,64 εκατ. δολ), Τζον Χες της Hess (154,58 εκατ. δολ.), Μάικλ Γουότφορντ της Ultra Petroleum (116,93 εκατ. δολ.) και Μαρκ Πάπα της EOG Resources (90,47 εκατ. δολ.).
Από πλευράς τραπεζιτών, ο Λόιντ Μπλάκφεϊν της Goldman Sachs είχε ετήσιο μισθό 25,84 εκατ. δολαρίων, ο Κένεθ Λιούις της Bank of America 12.52 εκατ. δολάρια, ο Τζέιμς Ντάιμος της JPMorgan Chase 8,52 εκατ. δολάρια, ο Βίκραμ Πάντιτ της Citigroup 2,94 εκατ. δολάρια και ο Τζον Μακ της Morgan Stanley 1,24 εκατ. δολάρια


Σημ.axinosp:Η παρακάτω φωτογραφία με καλύπτει απόλυτα !!

"Πηδήχτε βρε Γαμιόληδες¨ λέει η ταμπέλα

Τούτοι οι μπάτσοι πού 'ρθαν τώρα (2)

ΤΟΥΤΟΙ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΤΩΡΑ

Παρασκευή 24 Απριλίου 2009

Zeitgeist Movement Activism Guide


Μπορείτε να κάνετε download to Activism Guide του Zeitgeist Movement έχω είδη βρει τους πραγματικούς αγγλικούς υποτίτλους
τους οποίους έχω αρχίζει να μεταφράζω με σωστή σύνταξη και νόημα γιατί πολλοί blogers μου έκαναν τρομερά παράπονα για την ποιότητα της μετάφρασης . Το αντιμετώπισα αυτό στο Addendum όταν το πρωτοκατέβασα στο www.greekz.com όταν κάποιοι για να πάρουν πόντους από το rapidshare έκαναν μια "ξεπέτα" χωρίς σύνταξη και συνοχή νοημάτων μετάφραση .
Eπίσης παράπονα παρουσιάστηκαν γιατί δεν μπορούν να κάθονται μαζί δύο , τρεις , φίλοι μπροστά σε ένα υπολογιστή παρακολουθώντας μιάμιση ώρα κακή ποιότητα εικόνας του dotsub , κακή μετάφραση και συνεχείς διακοπές λόγω αργού Internet .
Δεν πετάω την σκούφια μου (θα μου φύγει η πέτσα στη μετάφραση !! )αλλά σαν πρώην τραπεζικός μπορώ να προσφέρω λόγω συνεχών τεχνικών όρων του βίντεο , ο κόσμος να καταλάβει τη τραπεζική ορολογία .
Επίσης πρέπει να γίνει και ¨σπάσιμο" των υποτίτλων που αν δεν γίνει το μόνο που προσφέρει το βίντεο είναι ένα πρώτης τάξεως υπνωτικό με τη συνεχή μετακίνηση των ματιών από τη μία άκρη της οθόνης στην άλλη !!
Λίγη υπομονή ζητάω και πιστεύω ότι όλοι θα κερδίσουμε από αυτό !!
http://rapidshare.com/files/224576085/Zeitgeist_Movement_Guide_DVDRIP.part1.rar
http://rapidshare.com/files/224594502/Zeitgeist_Movement_Guide_DVDRIP.part2.rar
http://rapidshare.com/files/224611026/Zeitgeist_Movement_Guide_DVDRIP.part3.rar
http://rapidshare.com/files/224625302/Zeitgeist_Movement_Guide_DVDRIP.part4.rar
http://rapidshare.com/files/224639398/Zeitgeist_Movement_Guide_DVDRIP.part5.rar
http://rapidshare.com/files/224653400/Zeitgeist_Movement_Guide_DVDRIP.part6.rar
http://rapidshare.com/files/224553426/Zeitgeist_Movement_Guide_DVDRIP.part7.rar

http://rapidshare.com/files/224553526/Zeitgeist_Movement_Guide_DVDRIP_Eng.Fixed.srt

Νέα κρατική "βοήθεια" $2 δισ. σε GM

Κεφάλαιο κίνησης 2 δισ. δολαρίων παρείχε στην General Motores το υπουργείο Οικονομίας, σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία που επικαλούνται την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

Η καταβολή του ποσού έγινε στην GM την Τετάρτη. Σημειώνεται πως νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κυβερνητική έκθεση αποκάλυπτε πως η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να δώσει στην GM κυβερνητικά κεφάλαια έως και 5 δισ. δολαρίων και στην Chrysler LLC 500 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, την εμφάνιση τους έκαναν δημοσιεύματα που θέλουν την General Motors Corp να σχεδιάζει να ανακοινώσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας πως θα πουλήσει ή θα βάλει “λουκέτο” στο brand της Pontiac, με το Bloomberg να αναφέρει πως πιθανότερο είναι το δεύτερο.
http://www.capital.gr/Articles.asp?id=722041
Σημ.axinosp:Πάει και η Θρυλική Pontiac !!

Βρετανία: Ένα …ΑΕΠ ( 2 τρισ. δολ.) στις τράπεζες

Η οικονομική στήριξη του τραπεζικού συστήματος από την κυβέρνηση στην Βρετανία έχει ανέλθει στις 1,4 τρισ. στερλίνες ή 2 τρισ. δολάρια και ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η κρίση μεταδίδεται στους οικοδομικούς οργανισμούς και οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι πιστωτές είναι πιθανό να χρειαστούν κι άλλη βοήθεια.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Gordon Brown προσφέρθηκε χθες να εγγυηθεί για ομόλογα με αντίκρισμα σε στεγαστική πίστη, προσθέτοντας 50 δισ. στερλίνες στο πρόγραμμα διάσωσης που ξεκίνησε με την κατάρρευση της Northern Rock το 2007.

Το ποσό που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg, έχει επενδυθεί, έχει πιστωθεί ή έχει δεσμευθεί για αγορές τραπεζικών ενεργητικών αντιστοιχεί πλέον στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Αγγλίας ή 22.800 στερλίνες για κάθε Βρετανό πολίτη.

Η κυβέρνηση έχει μεταξύ άλλων δεσμεύσει 526,5 δισ. στερλίνες για ασφάλιση ενεργητικών, 250 δισ. στερλίνες για εγγύηση τραπεζικού δανεισμού και 154 δισ. στερλίνες για την ανάληψη των υποχρεώσεων των κρατικοποιημένων τραπεζών Northern Rock και Bradford & Bingley.
http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/497951/ArticleNewsWorld.aspx
Σημ.axinosp:Ο "Βρετανικός" (φωτό) ήταν το "μεγάλο αδελφάκι" του "Τιτανικού", κατασκευασμένο και αυτό, σε ναυπηγείο του Μπέλφαστ, για την Γουάιτ Σταρ Λάινς, το 1914 -1915. Η εταιρία μάλλον σκόπευε να ονομάσει το πλοίο "Γιγαντικό" αλλά μετά την τραγωδία του "Τιτανικού" προτίμησε κάτι σεμνότερο. Το "κουφάρι" του Βρετανικού ανακάλυψε κι εξερεύνησε η ομάδα του Ζακ Υβ Κουστώ το 1975. Από τον τρόπο που έχει ανοίξει το πλοίο, πιστεύεται ότι επλήγη από μία και μόνη γερμανική νάρκη. Μήπως το όνομα του Καπετάνιου , λέω εγώ τώρα , ήταν Γκόρντον Μπράουν ;;

Πέμπτη 23 Απριλίου 2009

ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ» 8 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ 14 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ! ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ;

1. Η πλήρης αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης έχει από χθες και την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο «αξιόπιστος» προϋπολογισμός του 2008, ο «προϋπολογισμός ευθύνης» για τον οποίο η χώρα οδηγήθηκε σε πρόωρες εκλογές το 2007, αποδείχθηκε κουρελόχαρτο.

- Έλλειμμα. Το έλλειμμα για το 2008, από το προβλεπόμενο 1,6% εκτοξεύθηκε στο 5% του ΑΕΠ, δηλαδή 8 δις ευρώ παραπάνω από τον αρχικό στόχο. Το ποσό των 8 δις είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό για την εκπαίδευση το 2008. Το έλλειμμα τούς ξέφυγε παραπάνω από ό,τι ξοδεύει το κράτος για την εκπαίδευση μέσα σε ένα χρόνο! Περίπου όσα ξοδεύει το κράτος για τις δημόσιες επενδύσεις. Αυτό δείχνει και το μέγεθος της ανικανότητας τους.

- Δημόσιο χρέος. Είχαν προβλέψει δημόσιο χρέος το 2008 στο 93% του ΑΕΠ. Πήγε στο 97,6%. Ξεπέρασε τις προβλέψεις τους κατά 14 δις ευρώ.

2. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα: Που πήγαν τα χρήματα του ελληνικού λαού; Στην παιδεία δεν πήγαν. Στην υγεία δεν πήγαν. Στην Πρόνοια δεν πήγαν. Στην Περιφέρεια δεν πήγαν. Πήγαν στους «ημέτερους». Πήγαν για να καλυφθούν οι ορδές ρουσφετιών στο Δημόσιο. Στις παχυλές αμοιβές των γαλάζιων golden boys.

- Και επί τη ευκαιρία. Τι απέγιναν εκείνες οι εξαγγελίες του κ. Καραμανλή για πάγωμα των μισθών τους; Ήρθε κάποια ρύθμιση; Έχουμε στοιχεία, που να δείχνουν ότι πράγματι πάγωσαν αυτοί οι μισθοί των μάνατζερς, ή μειώθηκαν, όπως είχε δεσμευθεί ο κ. Καραμανλής; Φυσικά και όχι. Οι εξαγγελίες ήταν ένα ακόμη πυροτέχνημα του κ. Καραμανλή.

3. Όταν το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε την τραγική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, μας κατηγορούσαν ότι κινδυνολογούμε. Απαντούσαμε ότι η αλήθεια δεν αποτελεί κινδυνολογία. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη, όχι μόνο για κακοδιαχείριση και εσφαλμένες επιλογές που οδήγησαν την οικονομία σε αδιέξοδο, αλλά και για απόκρυψη στοιχείων τους τελευταίους μήνες, που λειτουργεί ως άλλοθι της σημερινής αλλοπρόσαλλης πολιτικής. Χρέος μας είναι να μην αφήσουμε τον τόπο να βουλιάξει. Απαιτείται αλλαγή κυβέρνησης, για να αλλάξει η οικονομική πολιτική.

http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/f7166265-980b-47d2-ae61-1805f0af4f2c
Σημ.axinosp:Ακόμα περιμένουμε από την πρωτοκλασάτη σε θέματα Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Λούκα Κατσέλη τις προτάσεις της , για τους αδυνατούντες δανειολήπτες να πληρώσουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων , γιατί οι κατασχέσεις συνεχίζονται κανονικότατα από τις Τράπεζες !!

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα του μέλλοντος

By Ricardo J. Caballero*

Ο επικεφαλής της Fed, κ. Ben Bernanke και ο υπ. Οικονομίας των ΗΠΑ κ. Timothy Geithner μας θύμισαν πρόσφατα την ανάγκη να ξεκινήσουμε, πλέον, να οραματιζόμαστε πως θα είναι το χρηματοοικονομικό σύστημα του μέλλοντος.

Πρόκειται για κάτι το εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για το…ίδιο το μέλλον αλλά και γιατί με αυτόν τον τρόπο θα κατορθώσουμε να καθορίσουμε τις πολιτικές που θα πρέπει να ασκηθούν αλλά και το κατά πόσο κάποια από τα μέτρα που χρησιμοποιούνται τώρα θα πρέπει να εκλείψουν.

Υπάρχει μία φυσική αρχή στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε και ως εκ τούτου η μετάβαση να είναι ομαλή: το χρηματοοικονομικό σύστημα του μέλλοντος θα πρέπει να στηρίζεται στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σε αυτή τη συνεργασία το κράτος –φυσικά με ανταλλάγματα- θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του ρίσκου, ενώ ο ιδιωτικός τομέας θα παράσχει τα απαραίτητα κεφάλαια.

Ο παραπάνω κανόνας είναι αντίθετος με την κοινή λογική των αγορών. Βάσει αυτής θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης των τραπεζών. Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, αυτής της τακτικής είναι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός των «μικροοικονομικών» και μακροοικονομικών κινδύνων.

Για να το θέσουμε απλά. Αυτός που διαθέτει τα περισσότερα κεφάλαια (το δημόσιο) θα πρέπει να είναι ο «σωτήρας της τελευταίας στιγμής» και να λειτουργεί όπως μία ασφαλιστική εταιρεία που δρα όταν ο πελάτης της έχει ανάγκες. Παράλληλα, έχοντας την πείρα από την τρέχουσα κρίση, το κράτος θα μπορεί να θέσει κάποιους κανόνες αλλά και να επιβάλλει συγκεκριμένα επίπεδα προμήθειας, προκειμένου να διασφαλίσει το σύστημα.
Η παραπάνω λογική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην τρέχουσα κρίση.
* Ο αρθρογράφος είναι επικεφαλής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Massachusetts Institute of Technology (MIT).

http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/194/articles/497806/ArticleFTgr.aspx
Σημ.axinosp:Η κοροϊδία και το φτύσιμο κατάμουτρα από τον κάτοχο της έδρας(Ford (!!)International chair of economics ) του ΜΙΤ . Δουλέψτε κορόιδα να σώσετε την Ford και τις Τράπεζες !!

Τι θα μας λείψει από τους προφήτες της καταστροφής;

Δύο χρόνια τώρα χορτάσαμε με ιστορίες δακρύων και αμαρτημάτων έκπτωσης από τον Παράδεισο. Αν όντως οι “ταύροι” επιστρέφουν και η οικονομική και χρηματοπιστωτική δυστυχία βρίσκεται στο τέλος της, ιδού δέκα έξι λόγοι για τους οποίους θα μας λείψουν αυτοί οι κακοί καιροί.

1. Τα παιχνίδια ρόλων θα είναι λιγότερο ευχάριστα τώρα. Χωρίσαμε τον κόσμο σε δύο ομάδες: το κακό (τραπεζίτες) και το καλό (κάθε άλλος). Στο μέλλον, για να ξεχωρίζουμε τους κακοποιούς από τα θύματα θα χρειαστούμε περισσότερη φαντασία.


2. Η κρίση ευνόησε τα ανέξοδα και κοινωνικώς εποικοδομητικά χόμπι: για παράδειγμα την παρατήρηση πουλιών, την ανάγνωση βιβλίων και το ομαδικό κέντημα. Τώρα οι πιο επιθετικές δραστηριότητες σύντομα θα ανακάμψουν.


3. Οι προφήτες της συμφοράς είχαν την τιμητική τους. Ακόμη και σήμερα νιώθουμε αλλόκοτα άνετα με τις Κασσάνδρες. Απολαμβάνουμε να ακούμε ότι το φως στο βάθος του τούνελ είναι ένα τρένο που έρχεται κατά πάνω μας. Τώρα πρέπει να εξοικειωθούμε εκ νέου με τους αισιόδοξους, που είναι πολύ πιο επικίνδυνες και συγκλονιστικές περιπτώσεις.


4. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης επωφεληθήκαμε από τα άδεια αεροπλάνα, τα άδεια ξενοδοχεία, τα άδεια εστιατόρια και τα άδεια λεωφορεία. Η ανάκαμψη θα φέρει ξανά πλεονάζουσα ζήτηση. Η καλή ζωή, όταν επιστρέψει, θα μας φέρει και μπόλικο συνωστισμό.


5. Οι τιμές έπεσαν. Θέλει κανείς κάτι διαφορετικό; Τώρα το καθετί, από τα μήλα ως τα γιοτ, θα ακριβύνει ξανά. Και δεν θα αρχίσουμε όλοι μας να υποφέρουμε από τον Μεγάλο Πληθωρισμό; Τι προτιμάτε: Βρετανική λιτότητα ή Γερμανία της Βαϊμάρης;


6. Οι κεντρικές τράπεζες έγιναν οι καλύτεροι φίλοι του κόσμου. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκιά της. Σε λίγο καιρό τα επιτόκια θα αυξηθούν ξανά. Αντίο στα βρώμικα καταναλωτικά δάνεια και τα χαμηλότοκα στεγαστικά.


7. Πολλά μαγαζιά των χλιδάτων δρόμων που πούλαγαν πράγματα που κανείς δεν ήθελε να αγοράσει έκλεισαν, έτσι οι αίθουσες τέχνης και οι άλλες εποικοδομητικές επιχειρήσεις μετακόμισαν στους χώρους που αυτά άδειασαν. Δυστυχώς όλα αυτά τα μαγαζιά που πουλούν διάφορα ευτελή μπιχλιμπίδια θα είναι ξανά μαζί μας πάλι.


8. Ο κόσμος άρχισε να τρώει λιγότερο. Η παχυσαρκία μειώθηκε. Υπήρξε μια εκρηκτική ανάπτυξη στη σπιτική καλλιέργεια λαχανικών. Από τη στιγμή που η οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει, η υγεία του έθνους θα βουλιάξει.


9. Στα πάρτι θα ακούμε ξανά κουβέντες για την άνοδο στις τιμές των κατοικιών. Ο κόσμος δεν θα ντρέπεται πια να δηλώσει ότι είναι κτηματομεσίτης. Οι γιοι μας και οι κόρες μας θα θέλουν ξανά σταδιοδρομία στην επενδυτική τραπεζική και όχι στις βιολογικές καλλιέργειες.


10. Θα πρέπει να συνηθίσουμε σε μια νέα κουραστική κορακίστικη επαγγελματική γλώσσα. Το “ποσοτική χαλάρωση” ήταν ήδη αρκετά κακό. Το λεξιλόγιο της ανάκαμψης θα είναι ακόμα πιο άκομψο. Ετοιμαστείτε να δείτε τις κεντρικές τράπεζες να πουλάνε τις τεράστιες ποσότητες κρατικών ομολόγων που κατέχουν για να ανεβάσουν τα επιτόκια. Εξασκηθείτε να λέτε: “ποσοτική σύσφιξη”.


11. Οι υπηρεσίες βελτιώνονται στην ύφεση. Οι σερβιτόροι σερβίρουν, οι ταξιθέτριες μας οδηγούν στις θέσεις μας, οι πορτιέρηδες ανοίγουν τις πόρτες. Ανάπτυξη του ΑΕΠ. ίσον γενικό κατσούφιασμα.


12. Είναι καλό να έχεις αποδιοπομπαίους τράγους. Το φχαριστιόμασταν να επιρρίπτουμε τις ευθύνες για την καταστροφή στον Τζορτζ Μπους, πρώην Αμερικανό πρόεδρο, και τον Γκόρντον Μπράουν, Βρετανό πρωθυπουργό. Τώρα ο πρόεδρος Ομπάμα θα πάρει όλη τη δόξα για την ανάκαμψη. Μπορεί να γίνει ελαφρώς αυτάρεσκος. Το τελικό αποτέλεσμα; Ο αντιαμερικανισμός θα σαρώσει τον κόσμο.


13. Η κατανάλωση ενέργειας θα απογειωθεί ξανά. Με την ωραία δυνατή ύφεση εν εξελίξει, πιστεύαμε ότι γλιτώσαμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αμ δε! Τώρα θα πρέπει να ανεχθούμε το νέο ισχυρό ρόλο του ΟΠΕΚ και τους νέους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας που θα ξεφυτρώνουν παντού.


14. Η χαλιναγώγηση των Ρώσων θα είναι πολύ πιο δύσκολη όταν οι τιμές του πετρελαίου θα αρχίσουν να αυξάνονται φτάνοντας 100 δολάρια το βαρέλι. Ο πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ θα αρχίσει να μας αγριοκοιτάζει, δεν θα μας χαμογελάει πια. Και ας μη σκεφτούμε καν πώς θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται οι Ιρανοί.


15. Τον όλεθρο του 21ου αιώνα - την ανισορροπία του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών – καλά καταφέραμε και την ελέγξαμε με την ύφεση. Τώρα θα βγει ξανά εκτός ελέγχου. Το δολάριο θα πέσει. Ακόμη χειρότερα, οι ντίλερ ξένου συναλλάγματος θα ξεμείνουν από τα άλλα νομίσματα και πώς θα το χτυπάνε;


16. Η Κίνα θα αρχίσει πραγματικά να μετρά σαν παγκόσμια δύναμη καθώς ο μηχανισμός εξαγωγών της θα δουλεύει σε χιλιάδες στροφές. Η γλώσσα των μανδαρίνων θα γίνει η νέα επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. Ξεχάστε το SDR του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το νέο νόμισμα των κεντρικών τραπεζιτών; Το κινεζικό ρενμίμπι.


Όταν πια όλα θα έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό τους, θα αρχίσουμε σύντομα να διακρίνουμε τα σημάδια μιας νέας κρίσης. Και θα είναι πολύ χειρότερη από την κρίση του 2007 - 2009. Ω, τι ευτυχισμένοι καιροί!

sofokleous10
Σημ.axinosp:Να δώ τι θα πούν μετά τον Αύγουστο οι παπαγάλοι της ανάκαμψης ;;

Απειλή η παρουσία των Ταλιμπάν στο Πακιστάν λέει η Χ. Κλίντον

Η παρουσία Ταλιμπάν ακόμη και λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, αποτελεί «απειλή για την ύπαρξη» της χώρας όπως εκτίμησε η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον.

Μιλώντας στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Χ. Κλίντον τόνισε ότι "δεν μπορεί παρά να υπογραμμίσουμε τη σοβαρότητα της απειλής κατά της ύπαρξης του κράτους του Πακιστάν που αποτελεί η προέλαση των Ταλιμπάν οι οποίοι τώρα βρίσκονται μόνο λίγες ώρες από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ".

Η επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ συμπλήρωσε ότι "μια ομάδα τρομοκρατών και άλλων που σχετίζονται μαζί τους και οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν τον έλεγχο του πακιστανικού κράτους που, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα κράτος που διαθέτει πυρηνικά". Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η προέλαση "αποτελεί μια θανάσιμη απειλή για την ασφάλεια και για τη χώρα μας όπως και για όλο τον κόσμο".

Αναφερόμενη στους αξιωματούχους, τον πληθυσμό καθώς και τους Πακιστανούς της διασποράς, επεσήμανε την ανάγκη "να καταγγείλουν με σθένος την πολιτική που παραχωρεί λίγο - λίγο το πακιστανικό έδαφος" στους Ταλιμπάν.

Εν τω μεταξύ, οι Ταλιμπάν της κοιλάδας του Σουάτ, στο βορειοδυτικό τμήμα του Πακιστάν, συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στη γειτονική περιοχή, παραβιάζοντας πρόσφατη συμφωνία ειρήνης με την κυβέρνηση του Πακιστάν, η οποία δέχτηκε έντονη κριτική από δυτικές χώρες. Εκατοντάδες ισλαμιστές μαχητές που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα αλλά και τους Αφγανούς Ταλιμπάν εισήλθαν εδώ και μερικές ημέρες στην περιοχή Μπούνερ, που γειτονεύει με την κοιλάδα του Σουάτ, και απέχει μόλις 110 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές από αξιωματούχους των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας, οι τρομοκράτες σφετερίστηκαν κυβερνητικά κτίρια, τζαμιά και κτίρια μη κυβερνητικών οργανώσεων. Παράλληλα, εγκατέστησαν οδοφράγματα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Εξάλλου, νωρίτερα την Τετάρτη, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε τονίσει ότι "οι τελευταίες εξελίξεις στο Πακιστάν μας ανησυχούν αλλά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της χώρας για να χτυπήσουμε τους Ταλιμπάν και τους άλλους εξτρεμιστές που ενεργούν τόσο στο Πακιστάν όσο και στο Αφγανιστάν".
http://www.enet.gr/?i=news.el.kosmos&id=37271

Σημ.axinosp:Το χάσαμε το Πακιστάν πατριώτη !!

Le Monde: Η παραοικονομία θα σώσει την ελληνική οικονομία!

Με αρκετή δόση ειρωνείας, η έγκυρη γαλλική εφημερίδα Le Monde αναφέρεται στην ελληνική οικονομία. Σε πρόσφατο δημοσίευμά της -πριν από τις χθεσινές ανακοινώσεις της Eurostat για το έλλειμμα, το δημόσιο χρέος και τα υπόλοιπα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας-, με τίτλο «Η ελληνική οικονομία, σε πλήρη μαρασμό, αποφεύγει παραδόξως (!) την ύφεση», η συντάκτρια του άρθρου, Elise Martin, παραθέτει τα επιχειρήματά της για να στηρίξει τα όσα υποστηρίζει. Ποια είναι αυτά;

«Ελάχιστα εξωστρεφής, η χώρα ανθίσταται μέσω μιας ισχυρής παραοικονομίας. Αυτό δεν θα έπαιζε μεγάλο ρόλο, αλλά
Διαβάστε το υπόλοιπο κείμενο
με ανάπτυξη στο 0,2% το 2009, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρωζώνης, που θα αποφύγουν την ύφεση αυτή τη χρονιά. Ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος, οι αναλυτές της οποίας θεωρούνται οι πιο απαισιόδοξοι, προβλέπει μηδενική ανάπτυξη. Βέβαια, βρισκόμαστε μακριά από τη μέση ετήσια ανάπτυξη του 4%, στην οποία ήταν συνηθισμένη η χώρα από το 2000. Η ανεργία αρχίζει να αυξάνεται: 9,4% τον Ιανουάριο, έναντι 8% το 2008.»

Η κυρία Martin, λοιπόν, εκτιμά ότι οικονομίες όπως η ελληνική έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν ευκολότερα το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, αφού η παραοικονομία φτάνει –όπως υποστηρίζει η ίδια– το 40% του ΑΕΠ. Τελικά, μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς το ύψος της φοροδιαφυγής στη χώρα μας;

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, για κάθε πέντε που παράγουμε, το ένα προέρχεται από δραστηριότητα, που δε δηλώνεται επίσημα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ δηλαδή, η παραοικονομία φτάνει τα 50 δισ. ευρώ. Δέκα φορές δηλαδή περισσότερα, από όσα μας λείπουν για να μειώσουμε το έλλειμμα κάτω από το 3% του χρόνου.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι ο ΟΟΣΑ, σε έκθεσή του για το ελληνικό φορολογικό σύστημα ζητά αλλαγές, που θα έχουν στόχο τον περιορισμό των πολλών υφιστάμενων φοροαπαλλαγών και των μειώσεων στη φορολογία των επιχειρήσεων. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ο μεγάλος αριθμός καταγεγραμένων τελών προς τρίτους εξακολουθούν να διαστρεβλώνουν την κατανομή των πόρων, είναι ετεροβαρείς και μειώνουν τη διαφάνεια των προϋπολογισμών, γι΄ αυτό και θα πρέπει να καταργηθούν.

Μπορεί, λοιπόν, η κυρία Martin -ανεξάρτητα από το ειρωνικό ύφος με τη χρήση λέξεων, όπως «παραδόξως»- να έχει δίκιο, σε μεγάλο βαθμό.

Τα ζητούμενα πλέον είναι δύο:

1. Αν η παραοικονομία θα σώσει όντως την παρτίδα της ανάπτυξης και

2. Πότε και ποιος θα πάρει την απόφαση να καταργήσει προνόμια και κεκτημένα ετών επαγγελματικών τάξεων, τα οποία κάθε άλλο παρά προάγουν τη φορολογική δικαιοσύνη.

Μέχρι τότε, θα αναζητούμε έσοδα μέσω έκτακτων φορολογικών μέτρων για να μειώνουμε τα ελλείμματα.
http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=1137057&nid=720479
Σημ.axinosp:Αυτό που δεν καταλαβαίνει η κυρία Martin είναι ο ορισμός της λέξης παραοικονομία . Όταν θα έλθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα θα της εξηγήσουμε το όνειρο !!

Διαβάστε αυτό το ενδιαφέρον κείμενο.

Αγαπητοί μου φίλοι,

Από τις 27 Μαρτίου μέχρι 3 Απριλίου ήμουν μαζί με το Στέλιο Στυλιανού στην Ολλανδία. Μας φιλοξένησε το ίδρυμα Rath και είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε εντατικά μαθήματα Κυτταρικής Ιατρικής. Παρακολουθήσαμε το δεύτερο σεμινάριο και κάποια επιπλέον μαθήματα. Γνωρίσαμε από κοντά το Δρα Rath, τη Δρα Aleksandra Niedzwiecki. Μας μετέδωσαν γνώσεις αλλά και τον ενθουσιασμό τους για τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν να αλλάξει η πορεία της ιατρικής, να ευεργετηθούν εκατομμύρια συνάνθρωποί μας και να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από το εμπόριο με τις ασθένειες στο οποίο επιδίδονται οι φαρμακευτικές εταιρίες.

Η επιστημονικά αποδεδειγμένη γνώση για τη θεραπεία του καρκίνου, της καρδιοπάθειας, του διαβήτη, της ανοσολογικής ανεπάρκειας και άλλων σοβαρών ασθενειών, με τη χρήση των σωστών συνδυασμών μικροθρεπτικών ουσιών, πρέπει να διαδοθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Μας τόνισαν «the urgency of now”, την ανάγκη δηλαδή να κάνουμε πράγματα τώρα και όχι αργότερα.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες με τα τρισεκατομμύρια που συνολικά κερδίζουν, απομυζούν την ανθρωπότητα προσφέροντας στην πραγματικότητα τοξικές για το σώμα μας ουσίες, σαν δήθεν θεραπεία για τις διάφορες ασθένειες. Με τη δυνατότητα που έχουν να πατεντάρουν ουσίες με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να τις πουλούν όσο ακριβά θέλουν, μας αναγκάζουν να πληρώνουμε σε αυτούς ένα είδος φόρου υποτελείας. Απομυζούν τους οικονομικούς πόρους της ανθρωπότητας και με αυτά τα χρήματα αποκτούν στη συνέχεια τη δυνατότητα να ελέγχουν τα μέσα επικοινωνίας αλλά και κυβερνήσεις ολόκληρες. Κατευθύνουν τον κόσμο εκεί που αυτοί θέλουν. Μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό αν καταφέρουμε να διαδώσουμε τη γνώση που μας προσφέρει το Ερευνητικό Κέντρο του Δρος Rath.

Μεγάλη σημασία δίνει ο Rath και οι συνεργάτες του στη χρησιμοποίηση του internet σε αυτή μας την προσπάθεια. Το διαδίκτυο μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσουμε πιο εύκολα τον κόσμο, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Ένα καινούργιο site που δημιουργήθηκε πρόσφατα και το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε είναι το www.wha-www.org . Σε αυτό το δικτυακό τόπο υπάρχουν όλες οι πληροφορίες του βασικού σεμιναρίου. Ιδίως οι νέοι άνθρωποι ,μπορούν μέσα από αυτό να διαβάσουν το βασικό σεμινάριο και να ενημερώσουν και άλλους να κάνουν το ίδιο. Διαδώστε αυτό το site σε όσο περισσότερο κόσμο μπορείτε.



Με την επίσκεψη μας στην Ολλανδία αναλάβαμε και συγκεκριμένες ευθύνες ώστε να βοηθήσουμε την πιο γρήγορη διάδοση πληροφοριών στα ελληνικά. Αναζητούμε τη βοήθεια σας ώστε να γίνουν μεταφράσεις διαφόρων κειμένων στα ελληνικά. Όποιος μπορεί να ασχοληθεί στον ελεύθερο του χρόνο με μεταφράσεις κειμένων από τα αγγλικά στα ελληνικά ας επικοινωνήσει μαζί μας.



Εάν δεν σας ενοχλεί θα σας στέλλουμε με email όλες τις πληροφορίες για σεμινάρια που θα οργανώνουμε και για οτιδήποτε καινούργιο μαθαίνουμε. Μια καταπληκτική είδηση είναι ότι τα βιταμινούχα σκευάσματα του Δρος Rath εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κύπρο. Αναμένουμε τώρα να δούμε πώς θα οργανωθεί η όλη προσπάθεια εδώ στην Κύπρο, ώστε να υπάρχουν εδώ τα σκευάσματα και να μην χρειάζεται να περιμένουμε για πολλές μέρες να έρθουν από την Ολλανδία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θα επηρεάσει πολύ θετικά την εξέλιξη των πραγμάτων στο νησί μας.

Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθουμε.

Με αγάπη

Γιώργος Κατσώνης

Τετάρτη 22 Απριλίου 2009

Υπάρχουν τα οικονομικά μέσα για την ανάκαμψη, δηλώνει ο Γκάιτνερ

Την πεποίθηση του για σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος εξέφρασε ο Τίμοθι Γκάιτνερ

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της το ποσό των 135 δισ. δολαρίων προκειμένου να «σταθεροποιήσει» το πιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ, δηλαδή έχει κεφάλαια διαθέσιμα για να ενισχύσει τράπεζες με στενότητα ρευστότητας-ιδίων κεφαλαίων μετά την πρωτοφανή πιστωτική κρίση μετά το καλοκαίρι.

Τούτο κατέστη σαφές με επιστολή που απέστειλε προς το Κογκρέσο ο υπουργός των Οικονομικών κ. Τίμοθι Γκάιτνερ. «Έχουμε τα μέσα» τονίζεται στην επιστολή αυτή, που το περιεχόμενό της δημοσιοποιήθηκε, «να υλοποιήσουμε όλες τις πτυχές (οικονομικής πραγματικότητας), με τις οποίες θα εφαρμόσουμε τελικά το Σταθεροποιητικό (κυβερνητικό) πρόγραμμα».

Ο αξιωματούχος εξέφρασε εξάλλου την εκτίμηση ότι στο ορατό μέλλον οι αμερικανικές τράπεζες στο σύνολό τους θα είναι σε θέση να εξοφλήσουν προς την κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον περίπου 25 δισ. δολάρια έναντι των δημοσίων δαπανών που έγιναν για την ταμειακή ενίσχυσή τους, μετά από το φθινόπωρο του 2008.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 355 δισ. δολάρια διοχετεύτηκαν στον «ασθενούντα» τραπεζικό τομέα επί των (τελευταίων) ημερών του νεότερου Τζόρτζ Μπους, άλλα δε περίπου 235 δισ. δολάρια δόθηκαν ήδη από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα προς τις αμερικανικές τράπεζες.

Χάρη όμως σε προσδοκώμενες «επιστροφές» προς το δημόσιο, ύψους 25 δισ. δολαρίων, η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα μπορέσει να ενισχύσει εφόσον απαιτείται από την κατάσταση με άλλα περίπου 135 δισ. δολάρια τις τράπεζες των ΗΠΑ, κατέστησε σαφές ο κ. Γκάιτνερ, απευθυνόμενος ιδίως στις διοικήσεις των 19 μεγαλύτερων από αυτές.

Μάλιστα, ο κ. Γκάιτνερ αναφέρθηκε σε προβλεπόμενα «διαθέσιμα» από το δημόσιο για τις τράπεζες της τάξης των 218 δισ. δολ., ποσά πάντως που αν εκταμιευτούν τελικά θα «φορτώσουν» αναλόγως και το τρέχον και το σωρευτικό δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ -έχει ξεπεράσει το τελευταίο τα 10 τρισ. δολάρια.
Σημ.axinosp:Εδώ τα τέστ που έκανε η FED και δεν τα έχει ανακοινώσει ακόμη γιατί θα γίνει πανικός ,λένε ότι όλες οι μεγάλες Τράπεζες έχουν τεχνικά χρεωκοπήσει και αυτός λέει , παπαριές καμαρωτές !!

Τρίζει συθέμελα


Το Turner Radio Network δημοσιεύει έγγραφο που διέρρευσε και αφορά ένα "stress test" των 19 μεγαλύτερων τραπεζών των ΗΠΑ. Δηλ. την βιωσιμότητα τους και την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε "δύσκολες συνθήκες". Τις παρούσες και τις μέλλουσες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:
1) Από τις 19, οι 16 είναι τεχνικά αναξιόχρεες. Φαλιρισμένες.
2) Από αυτές τις 16, καμία δεν αντέχει οποιαδήποτε διακοπή ή "ανωμαλία" στην ρευστότητα που (της) διοχετεύεται. Επίσης ούτε μία, δεν αντέχει περαιτέρω επιδείνωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της.
3) Εάν έστω και 2 από τις 16 αυτές τράπεζες καταρρεύσουν, ο Οργανισμός "Προστασίας" των καταθέσεων (FDIC), θα ξεμείνει από ρευστό. Θα του το ρουφήξουν όλο.
4) Οι 5 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ είναι τόσο εκτεθειμένες, που μετά βίας μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.
5)Οι 4 από αυτές, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC Bank of America and Citibank είναι πέρα από κάθε κεφαλαιακή κάλυψη εκτεθειμένες σε παράγωγα προϊόντα.
6) Η Bank of America έχει έκθεση μεγαλύτερη κατά 179% από το risk-based Κεφάλαιο της.
Το μίνιμουμ δηλ. για την ομαλή λειτουργία της (δείτε εδώ για περαιτέρω ανάλυση του όρου).
Η Citibank κατά 278%.
Η JPMorgan Chase κατά 382 %.
Η HSBC America κατά 550%.
Η Goldman Sachs κατά 1,056%...
7) Πέραν αυτών 1816 μικρότερες τράπεζες είναι στο όριο. Η προβληματική λίστα της FDIC`s περιλαμβάνει συνολικά τράπεζες με assets $4.67 τρις, σε σχέση με 1,568 ιδρύματα με $2.32 τρις μόλις το προηγούμενο τετράμηνο.
Η FED σε συνεργασία με την κυβέρνηση, δηλαδή με τον πρώην επικεφαλής της FED της Νέας Υόρκης, υπουργό - πια - οικονομικών Geitner, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ζήτησε από τις τράπεζες να το καταπιούν και να μην ανακοινώσουν τίποτα δημοσίως. "Αυτό θα γίνει συντονισμένα αργότερα" λέει το Bloomberg.

Η χειραγώγηση των αγορών προέχει. Η παραπληροφόρηση επίσης. Εγκλήματα-εγκλήματα-εγκλήματα. Χωρίς αιδώ, χωρίς έλεγχο, χωρίς κανόνες. Αυτή είναι η δημοκρατία της εποχής μας.

Εν Ελλάδι,
η ΤΤΕ είχε διενεργήσει αντίστοιχα, "άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων" το 2007.
Τα πορίσματα της τότε ήταν

"Ειδικά για τον κίνδυνο ρευστότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος στο τέλος του 2007 διενήργησε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Στην άσκηση αυτή, με βάση δυσμενές σενάριο, με σχετικά μικρή όμως πιθανότητα επαλήθευσης, διαπιστώθηκε ότι σε επίπεδο συστήματος ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων υπολείπεται σημαντικά του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου 20%, όπως είναι φυσικό άλλωστε λόγω των εξαιρετικά δυσμενών υποθέσεων του σεναρίου, αλλά οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους". Οι κατάσταση τώρα, είναι πολύ χειρότερη.

Γράφαμε τότε

"...Και η θριαμβολογία συνεχίζεται:"Επίσης, παρά τη σχετικά ταχεία πιστωτική επέκταση, ο λόγος των χορηγήσεων προς τις καταθέσεις εμφάνισε μικρή μόνο άνοδο τόσο σε επίπεδο τραπεζών (Ιούνιος 2008: 102,0%, Δεκέμβριος 2007: 100,1%) όσο και σε επίπεδο ομίλων (Ιούνιος 2008: 108,4%, Δεκέμβριος 2007: 105,6%), όπου και παραμένει σημαντικά χαμηλότερος του αντίστοιχου λόγου των τραπεζικών ομίλων της ζώνης του ευρώ (Δεκέμβριος 2007: 125%)."
Δείτε το σχετικό άρθρο, από τα πολύ αγαπημένα του blog, "Ελληνικές Τράπεζες - Η πραγματικότητα". Που βρισκόμαστε σήμερα; Γιατί ΔΕΝ ξέρουμε; Γιατί ΔΕΝ μας λένε; Γιατί η συγκάλυψη είναι προς όφελος των insiders. Και η άγνοια, των πολιτικών.

Στα Αμερικάνικα, πάλι, η WSJ επιβεβαιώνει ότι τα πακετα διάσωσης δεν κάνουν τίποτα. Η μείωση στα δάνεια έκτοτε συνεχίζεται και αυξάνεται. Κατά 23%.

Το υπουργείο "Εσωτερικής Ασφάλειας", η Οργουελική ενσάρκωση του εσωτερικού ελέγχου, δημιούργημα του καθεστώτος Μπους, εκφράζει με έκθεση του της 7/4/2009, ανησυχία για "ακροδεξιές οργανώσεις" που αποτελούνται από βετεράνους του Στρατού και ετοιμάζονται για δράση στις πόλεις.

Είναι οι ίδιοι "ήρωες" που σκότωναν και δολοφονούσαν για την αστερόεσσα με την ανοχη ΚΑΙ επιδοκιμασία του κράτους, επί δεκαετίες. Η αντίδραση στις ΗΠΑ λέγεται τρομοκρατία και οι αντιφωνούντες, "ακροδεξιοί", "κομμουνιστές", τρομοκράτες (φυσικά) και λοιπά. Προ ολίγων ημερών, τέτοιοι "πατριώτες" και "ήρωες", αποκαλύφθηκε επισήμως ότι χρησιμοποιούσαν τεχνικές βασανισμού με τις οδηγίες της κυβέρνησης Μπους. Εικονικοί πνιγμοί, στέρηση ύπνου, γυμνισμός, τοποθέτηση εντόμων σε δεμένους κρατούμενους. Τα memos τα δημοσίευσε η ίδια η κυβέρνηση (εδώ 1 2 3 4). Η οποία, δια στόματος Obama δεσμεύτηκε ότι κανείς από αυτούς τους ήρωες-βασανιστές, δεν θα διωχθεί διότι "ακολουθούσαν οδηγίες καλή τη πίστη".

Προ 3 εβδομάδων, το ίδιο υπουργείο, όπως αποκαλύφθηκε στην Wahington Post, ετοιμάζει νομοσχέδιο με το οποίο θα μπορεί να "κλείνει" κάθε δίκτυο (φυσικά το Internet!) για "λόγους εθνικής ασφαλείας". Κάτι σαν το "Υπουργείο Αγάπης" και το "Υπουργείο Αλήθειας" στο 1984 του Όργουελ...

Το sentiment αρχίζει να ξεδιπλώνεται μαζί με την αθλιότητα της εποχής που κρύβονταν τόσα χρόνια κάτω από το χαλάκι. Η υποκρισία και η φαυλότητα θα πέσει σαν τον ουρανό, στα κεφάλια των ανυποψίαστων και αθώων.

Οι διεφθαρμένοι εγκληματίες πολέμου, τα τσιράκια τους και οι στρατοί τους είναι εκεί έξω. Έχουν όνομα. Ο Μπους ετοιμάζεται να γράψει βιβλίο. Τα Μέσα είναι σε αφασία. Είναι βαριές οι τσέπες και νωπές οι μνήμες της ευδαιμονίας και της κυριαρχίας κάποιων.

Οτιδήποτε παλιό, όμως ήρθε ο καιρός και θα γκρεμιστεί. Όποιος ήταν οπαδός ή δούλος του, θα παρασυρθεί στο έλεος της οργής και των αποκαλύψεων που θα συνοδεύσουν το μέλλον μας. Αυτό δεν είναι κάποιο επαναστατικό μανιφέστο ή μια ηδονή ακατάσχετης κινδυνολογίας, αν ατυχώς εκλαμβάνονται έτσι.

Είναι η εποχή μας και το μέλλον που σύντομα θα είναι "από την πραγματικότητα στα νέα" και τις ζωές όλων.

Το πως αντιδρά ο καθένας, είναι θέμα δικό του. Το πως προστατεύεται επίσης. Εύχομαι καλή τύχη και στα δύο.


http://www.epicurus2day.gr/index.php/banks/154-2009-04-21-18-15-03


Σημ.axinosp:Λίγες μέρες λείψαμε για διακοπές του Πάσχα και μας ήρθαν τα νέα από την Εσπερία μαύρα και άραχνα !!

GEAB N°34 Καλοκαίρι 2009: Η κατάρρευση του διεθνούς νομισματικού συστήματος είναι γεγονός

Το επόμενο στάδιο της κρίσης θα προέλθει από ένα κινέζικο όνειρο. Πράγματι, τι στο διάολο μπορεί να ονειρεύεται η Κίνα, πιασμένη -αν πιστέψουμε την Ουάσιγκτον- στην "παγίδα του δολλαρίου" του χρέους της αξίας 1,400-δισεκατομμυρίων δολλαρίων (1); Αν πιστέψουμε τους Αμερικανούς ηγέτες και τους ακόλουθούς τους ειδικούς των ΜΜΕ, η Κίνα το μόνο που ονειρεύεται είναι να παραμείνει αιχμάλωτη, και ακόμα να εντείνει τη σφοδρότητα των όρων αιχμαλωσίας της αγοράζοντας συνεχώς περισσότερα Αμερικανικά ομόλογα και δολλάρια (2).


Στην πραγματικότητα, όλοι ξέροι τι ονειρεύονται οι φυλακισμένοι. Φυσικά ονειρεύονται την απόδραση. Η LEAP/2020 δεν έχει λοιπόν καμιά αμφιβολία πως το Πεκίνο πασχίζει τώρα (3) να βρεί τα μέσα να ξεφορτωθεί, το συντομότερο δυνατόν, το βουνό από "τοξικά" χρεόγραφα, όπως έχουν μετατραπεί τα Αμερικανικά ομόλογα και δολλάρια, διατηρώντας τον πλούτο των 1,300 δισεκατομυρίων Κινέζων πολιτών (4) δέσμιο. Σε αυτό το τεύχος του GEAB (Νο.34), η ομάδα μας περιγράφει τις "σήραγγες και στοές" που το Πεκίνο έχει μυστικά αρχίσει να σκάβει στο παγκόσμιο νομισματικό και οικονομικό σύστημα έτσι ώστε να ξεφύγει από την "παγίδα του δολλαρίου" ως το τέλος του καλοκαιριού 2009. Όταν οι ΗΠΑ θα έχουν καταρρεύσει από το χρέος τους, θα έχει έρθει η ώρα για τον κανόνα του "καθένας για τον εαυτό του" να ισχύσει στο διεθνές σύστημα, σε συμφωνία με την τελική δήλωση της Συνόδου των G20 που περιγράφει ως "ένα χρονικό μιας γεωπολιτικής αποδιοργάνωσης", όπως περιγράφεται από την LEAP/E2020 σε αυτό το τεύχος.

Τετραμηνιαία αύξηση των Κινεζικών αποθεματικών σε ξένο συνάλλαγμα - Πηγή: Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας / New York Times, 04/2009

Πίσω από το "παιχνίδι του χαζού" του Λονδίνου, όπου όλοι παρίσταναν πως πίστευαν πως συνέβη ένα γεγονός "ιστορικής" διεθνούς συναργασίας (5), η Σύνοδος των G20 στην πραγματικότητα αποκάλυψε τεράστιες διαιρέσεις. Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί (ακολουθούμενοι από μια συγκαταβατική Ιαπωνία) προσπάθησαν απεγνωσμένα να διατηρήσουν τη χωρητικότητά τους να έχουν υπό τον έλεγχό τους το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, παγώνοντας ή διαλύοντας οιποιαδήποτε σημαντική μεταρρύθμιση που θα απέδιδε περισσότερη ισχύ στους άλλους παίχτες, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν πια αρκετά ισχυροί για να επιβάλλουν τους στόχους τους. Οι Κινέζοι, Ρώσοι, Ινδοί, Βραζιλιάνοι,... έδωσαν μάχη για να αλλάξουν την ισορροπία του διεθνούς νομισματικού και οικονομικου συστήματος προς το συμφέρον τους, αλλά στάθηκαν ανίκανοι (ή ίσως κατα βάθος όχι και τόσο πρόθυμοι (6)) να επιβάλλουν τις μεταρρυθμίσεις τους. Οι Ευρωπαίοι (η ΕΕ χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο) αποδείχθηκαν ανίκανοι να αναθεωρήσουν σχετικά με τις δύο και μοναδικές διαθέσιμες επιλογές: να αντιγράψουν την πολιτική των ΗΠΑ και ΗΒ και να βουλιάξουν μαζί τους, ή να αμφισβητίσουν τις ρίζες του τωρινού οικονομικού και νομισματικού συστήματος σε συνεργασία με τους Κινέζους, τους Ρώσους, τους Ινδούς και τους Βραζιλιάνους. Σήμερα οι Ευρωπαίοι απέφυγαν να ακολουθήσουν την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο στην αέναη αναπαραγωγή των αποτυχημένων πολιτικών του παρελθόντος (7), αλλά ακόμη δεν τολμούν να προετοιμαστούν για το μέλλον.

Η παγκόσμια κατάρρευση της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου δεν μπορεί να εξηγηθεί με παρελθούσες σχέσεις - Τετραμηνιαίοι ρυθμοί ανάπτυξης αναγόμενοι σε ετήσιους - Πηγή: ΟΟΣΑ, Μάρτιος 2009

Οι Ευρωπαίοι μπορούν να λογοδοτήσουν αν, στο εναπομένον μικρό παράθυρο ευκαιρίας (λιγότερο από 6 μήνες τώρα), αποτύχουν να αναλάβουν τα απαραίτητα βήματα για να αποφύγουν μια 10ετή τραγική κρίση (8). Πράγματι έχουν τις τεχνικές γνώσεις που μπορούν να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα διεθνές νόμισμα βασισμένο στο καλάθι των πιο σημαντικών νομισμάτων παγκοσμίως, και γνωρίζουν ποια πολιτική προσέγγιση χρειάζεται για να συνδυαστούν καλύτερα τα ποικίλα στρατηγικά ενδιαφέροντα μιας ομάδας χωρών που τα νομίσματά τους θα αποτελούν κομμάτι του νέου διεθνούς αποθεματικού συναλλάγματος (νομίσματος). Δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες (ιδίως της Ευρωζώνης) φαίνονται ξεκάθαρα ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες τους σήμερα, καθώς προτίμησαν να αφήσουν το Δυτικό σύστημα να καταρρεύσει (ακόμη κι αν διατείνονται το αντίθετο) αντί για να παλέψουν να το μετατρέψουν σε μια γέφυρα που θα οδηγούσε σε ένα νέο παγκόσμιο σύστημα. Μπορεί να είναι κι αυτό μια επιλογή (η LEAP/E2020 δεν το πιστεύει αυτό). Μπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσμα της ατολμίας των Ευρωπαίων ηγετών που επιλέχθηκαν με βάση την υπακοή τους (έναντι στην Ουάσιγκτον και στους μεγάλους Ευρωπαίους οικονομικούς και νομισματικούς παίκτες). Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ουδετερότητα είναι επικίνδυνη για τον κόσμο διότι εμποδίζει την έναρξη μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για την αποφυγή μιας δεκαετούς τραγικής κρίσης που υποβόσκει (9).

Σε αυτό το τεύχος του GEAB, οι ερευνητές μας διερευνούν τις διάφορες μορφές που θα πάρει μια κατάρρευση των ΗΠΑ στο τέλος του καλοκαιριού 2009, μια κατάρρευση που από αυτό τον Απρίλη κι έπειτα δε μπορεί πλέον να καμουφλαριστεί (οι περισσότεροι φόροι συλλέγονται τον Απρίλη στις ΗΠΑ) (10). Η προοπτική μιας κατάρρευσης των ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι γίνεται σαφέστερη καθώς το δημόσιο χρέος τώρα είναι εντελός εκτός ελέγχου με εκτινασσόμενα έξοδα (+41%) και καταρρέοντα έσοδα από φόρους (-28%), όπως η LEAP/E2020 προέβλεπε περισσότερο από ένα χρόνο τώρα. Μόνο το Μάρτιο 2009, το ομοσπονδιακό έλλειμα έχει σχεδόν φτάσει τα 200 δισεκατομμύρια δολλάρια (πολύ περισσότερο από τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις), πχ. ελάχιστα λιγότερο από το μισό από το έλλειμα που καταγράφηκε για ολόκληρο το 2008 (χρονιά ρεκόρ) (11). Η ίδια τάση μπορεί να παρατηρηθεί σε κάθε επίπεδο δημόσιας οργάνωσης της χώρας: ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ομόσπονδες πολιτείες (12), κομητείες, πόλεις (13), παντού τα έσοδα από φόρους εκμηδενίζονται, πνίγοντας ολόκληρη τη χώρα με χρέη που ακολουθούν σπειροειδή τροχιά, και που κανείς δε μπορεί πια να ελέγξει (ούτε και η Ουάσιγκτον).



Φορολογικές εισπράξεις από εταιρικά εισοδήματα στις ΗΠΑ (1930-2009) - Πηγές: Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ / Saint Louis FED (προβολή 2ου-3ου τριμήνου 2009 από EconomicEdge)

Σε αυτό το τεύχος του GEAB, οι ερευνητές μας εστιάζουν στο πως να εξηγηθεί το "μυστήριο της τιμής του χρυσού". Πράγματι, οι αναζητητές μας (πληροφοριών, όχι χρυσού [κάνουν και χιουμοράκι τα παιδιά, μπράβο τους!!]) αναγνώρισαν έναν αριθμό από ενδιαφέροντα στοιχεία για να κατανοήσουμε γιατί (14) η τιμή του χρυσού ταλαντώνεται στα ίδια επίπεδα εδώ και μήνες όταν ο αριθμός των αγοραστών χρυσού είναι διαρκώς αυξανόμενος και η ζήτηση για νομίσματα και ράβδους χρυσού ξεπερνά την διαθέσιμη παραγωγή σε πολλές χώρες.

Τέλος, η ομάδα μας δίνει συστάσεις για το πως να προετοιμαστούμε για την κρίση τους επόμενους μήνες, με ιδιαίτερη μνεία στις αποταμιεύσεις και τις ασφάλειες ζωής.
-------

Σημειώσεις:
(1) Συνολικά Κινεζικά αποθεματικά ξένου συναλλάγματος ύψους 2,000 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα Αμερικανικά χρεώγραφα είναι το πολύ 70%, ισοδύναμα με 1,400 δισεκατομμύρια. Τα υπολειπόμενα 30% κυρίως αποτελούνται από Ευρωπαικά χρεώγραφα.

(2) Τον περισσότερο καιρό, οι ίδιοι "ειδικοί" προέβλεπαν πως η παγκόσμια οικονομία θα είχε όφελος από την απορρύθμιση των τραπεζών, πως στην παγκόσμια οικονομία διαφαινόταν μια εποχή απεριόριστης ανάπτυξης, πως τα ελλείματα των ΗΠΑ ήταν σημάδια σθένους, πως οι τιμές κατοικιών στις ΗΠΑ θα αυξάνονταν ολοένα και περισσότερο, και πως η ανάληψη περισσότερου χρέους ήταν ο μοντέρνος τρόπος να γίνουν πλούσιοι.

(3) Το μήνυμα για την αναγκαιότητα της αλλαγής διεθνούς αποθεματικού συναλλάγματος, που εστάλη από το Πεκίνο στον κόσμο -συγκεκριμένα προς τις Αμερικανικές αρχές-, την παραμονή της Συνόδου των G20, δεν αποσκοπούσε να δοκιμάσει τα νερά ούτε ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια χωρίς πιθανότητα επιτυχίας. Οι Κινέζοι ηγέτες δεν είχαν καμιά ψευδαίσθηση για τις πιθανότητες να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα στη Σύνοδο, αλλά ήθελαν να συζητηθεί παρασκηνιακά, καθώς ήθελαν να στείλουν ένα επίσημο σήμα σε όλους τους παίχτες του διεθνούς οικονομικού συστήματος: στο μυαλό του Πεκίνου, το σύστημα του δολλαρίου έχει τελειώσει! Αν κανείς δεν επιθυμεί να προετοιμαστεί για ένα κοινό εναλλακτικό σύστημα, το εναλλακτικό σύστημα θα δημιουργηθεί με άλλο τρόπο, γνωρίζοντας πως οι κινήσεις των Κινέζων ενδυναμώνουν αυτή την πρόθεση. Για παράδειγμα, ακριβώς αυτές τις μέρες (το τυχαίο πολιτικό πρόγραμμα είναι σπάνιο στο Πεκίνο) ένα βιβλίο εκδίδεται, με τίτλο "Δυστυχισμένη Κίνα", υποστηρίζοντας πως οι Κινέζοι ηγέτες πρέπει να σταθούν στο ύψος τους και να επιβάλλουν τις επιλογές τους στη διεθνή αρένα. Πηγή: ChinaDailyBBS, 03/27/2009

(4) Αυτό το λινκ δίνει τα σχήματα με λεπτομέρεια: ChineInformation

(5) Η Άνγκελα Μέρκελ ήταν πλησιέστερα στην αλήθεια για την Σύνοδο των G20 όταν την αποκάλεσε "ένα σχεδόν ιστορικό γεγονός". Η λέξη "σχεδόν" είναι εμβληματική για το τι σύνεβη στο Λονδίνο: οι ηγέτες των G20 "σχεδόν" δημιούργησαν ένα πλαίσιο για ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, "σχεδόν" ξεκίνησαν νέα σχέδια τόνωσης και νέους διεθνείς οικονομικούς κανόνες, "σχεδόν" απαγόρευσαν τους φορολογικούς παραδείσους, και "σχεδόν" έπεισαν πως αυτό θα συνέβαινε. Το "σχεδόν" αλλά όχι "πραγματικά", θα κάνει τη μεγάλη διαφορά στα επόμενα στάδια της κρίσης.

(6) Στο προηγούμενο τεύχος του GEAB (Νο. 23), η ομάδα μας εξηγούσε το δίλημμα για το "διεθνές σύστημα" σήμερα. Σε κάποιο βαθμό, είναι προς το συμφέρον των νέων παιχτών απλώς να περιμένουν για το σημερινό σύστημα να καταρρεύσει έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο, αντί να πασχίσουν για να το αναμορφώσουν, και να υποφέρουν από μακρά περίοδο αβεβαιότητας.

(7) Συγκεκριμένα, εξωφρενικός κυβερνητικός δανεισμός -αποκαλούμενος επίσης "οικονομική ενίσχυση" στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο.

(8) Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη Σύνοδο των G20 συμβάλλουν απευθείας στο σενάριο μιας μακροπρόθεσμης κρίσης.

(9) Όσον αφορά την ΕΕ, η LEAP/E2020 δίνει έμφαση στην κενολογία όλων αυτών των οικονομικών και πολιτικών "αναλύσεων", που παράγονται από πρωταγωνιστές οικονομολόγους και ειδικούς που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς, και κυκλοφορούν από όλα τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους πως δεν ακολουθούν τα βήματα της Ουάσιγκτον. Με τον Πωλ Κρούγκμαν κατά νου για παράδειγμα, αυτοί οι "πολύ καλοί φίλοι" της Ευρώπης, που τους αρέσει τόσο πολύ που πιστεύουν πως ξέρουν καλύτερα από την Ευρώπη ποιο είναι το συμφέρον της (και ποιο θα πρέπει να είναι, όπως πράγματι οι ίδιοι ειδικοί συνήθως υπερασπίζονται την επέκτασή της με την Τουρκία, βλ. Ισραήλ και Κεντρική Ασία), ενώ θα ήταν καλύτερο να δίνουν καμιά αξιόλογη συμβουλή στο ίδιο τους το κόμμα και στον νέο τους Πρόεδρο έτσι ώστε να αποτρέψουν την χώρα τους από την κατάρρευση, καθώς αυτό είναι αυτό που πραγματικά απειλείται σήμερα να συμβεί. Είναι πέρα από κάθε φαντασία πως ένας συρφετός από ειδικούς, που όλα αυτά τα χρόνια, υμνούσαν ένα σύστημα που σήμερα καταρρέει κάτω από τη μύτη μας, ακόμα τολμούν να δίνουν μαθήματα στον υπόλοιπο κόσμο. Η βασική τιμιότητα υποδεικνύει μόνο ένα τρόπο συμπεριφοράς διεθνώς: σιωπή. Στην Ευρώπη, αυτή η θέση, παρά το γεγονός πως ακόμα απολαμβάνει της συνηθισμένης ακαδημαϊκής υποστήριξης και των ΜΜΕ, είναι επίσης πολύ παρωχημένη για να γίνει αποδεκτή. Η LEAP/E2020 πιστεύει πως είναι απαραίτητο και έντιμο να ρίξουμε μια κριτική ματιά στην ΕΕ, στους ηγέτες και τις πολιτικές της. Αλλά κάνοντάς το με μόνο κριτήριο τη συμμόρφωση ή αλλιώς την εναντίωση με την Ουάσιγκτον (ή το Λονδίνο) δεν αποτελεί πια αποδεκτή λύση. Με τον ίδιο τρόπο που οι επενδυτές και οι οικονομικοί ηγέτες προφανώς απέτυχαν να καταλάβουν πως οι καιροί έχουν αλλάξει αναφορικά με τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών και τα "χρυσά αλεξίπτωτα" τους, ένας αριθμός διανοούμενων και πολιτικών δεν έχουν ακόμη καταλάβει πλήρως πως τα σημεία αναφοράς τους, οι αξίες και οι θεωρίες τους τώρα αποτελούν παρελθόν. Θα έπρεπε να αναλογιστούν τις ελίτ του Σοβιετικού μπλοκ και θα έπρεπε να καταλάβουν πώς και πόσο γρήγορα ένα οικονομικό σύστημα μπορεί να αφανιστεί.

(10) Πέρα από τους καταρρέοντες φόρους, ένα κίνημα διαμαρτυρίας έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ ενάντια στη χρήση των φόρων για τη διάσωση της Wall St. και ενάντια σε περαιτέρω ελλείματα, κατηγορώντας ολόκληρη την άρχουσα τάξη της χώρας. Πηγές: USAToday, 04/13/2009; MarketWatch, 04/16/2009

(11) Πηγές: USAToday, 04/11/2009; MarketWatch, 04/10/2009

(12) Στην Καλιφόρνια για παράδειγμα, τις πρώτες μέρες του Απρίλη οι προτεινόμενοι φόροι, πολύ μακριά από τις χειρότερες προβλέψεις, πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό επί 2 του χρέους που προσδοκώταν μερικούς μήνες πριν στην Καλιφόρνια. Μια παρόμοια τάση είναι καθ'οδόν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κάνοντας πιθανό να φανταστούμε πως το ετήσιο ομοσπονδιακό έλλειμα ξεπερνά τα 3,500 δισεκατομμύρια, πχ. 20% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των ΗΠΑ. Πηγή: CaliforniaCapitol, 04/08/2009

(13) Μερικές πόλεις, όπως το Auburn κοντά στο Σηάτλ πχ. είναι αναγκασμένες να απαγορεύσουν τα φορτηγά από το να διέρχονται από τις μεγάλες οδικές διαδρομές για εμπορικά φορτία, λόγω έλλειψης πόρων συντήρησης. Πηγή: SeattleBusinessJournal, 04/10/2009

(14) Δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να προλαμβάνει επερχόμενες τάσεις.

- Δημόσια ανακοίνωση GEAB N°34 (April 15, 2009)

http://www.leap2020.eu/GEAB-N-34-is-available!-Summer-2009-The-international-monetary-system-s-breakdown-is-underway_a3129.html

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1020513