Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία Άρθρο 120 (παραγρ.4) του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας (ακροτελεύτια διάταξη).

Δεν αναγνωρίζουμε το χρέος

Είτε θα πετύχουμε και θα πάρουμε την πατρίδα μας πίσω, είτε θα χαθούμε για αιώνες στις πατρίδες των άλλων και των υπερκρατικών διεθνών οργανισμών, τις νέες αυτοκρατορίες.Εδώ που φθάσαμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα περισσότερο από τις αλυσίδες μας.
Όσο περνούν οι εβδομάδες η κατάστασή μας θα γίνεται όλο και πιο αντιληπτή.
Μέχρι την Εξέγερση

Δεν σας θέλει ο λαός ελικόπτερα και μπρος

To να παράγεις ο ίδιος τα τρόφιμά σου είναι ίσως ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορείς να κάνεις σήμερα, γιατί είναι ένα βήμα προς την κατάκτηση της ελευθερίας σου!

''Σκλάβος είναι αυτός που ελπίζει ότι θα έρθουν να τον ελευθερώσουν''
Έζρα Πάουντ 1885 – 1972

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

Πιστεύω εις ένα Ευρώ,
Mεταλλικόν, λαοπηδήχτορα, ποιητήν δου-νου-τού και γης,
δανειστών τε πάντων και φραγκάτων.
Και εις ένα Κύριον πρόεδρο της Ε.Κ.Τ.,
τον Υιον του Ευρώ τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός δανεισθέντα προ πάντων των εντόκων.
Δάνειο εκ δανείου,
ευρώ αληθινόν εξ ευρώ αληθινού,
τοκισθέντα, ου χαρισθέντα,
ομοούσιον τω ΔΝΤ,
διʼ ου τα πάντα οφείλετο.
Τον διʼ ημάς τους μαλάκες
και δια την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των Βρυξελλών
και σαρκωθέντα εκ Ηλιθίου Πρωθυπουργού
της Μαργαρίτας και του Ανδρέα
και πρωθυπουργήσαντα.
Παραιτηθέντα τε υπέρ ημών επί Καρόλου Παπούλια
και παθόντα και ξεφτιλισθέντα.
Και ταξιδέψαντα στην Κόστα Ρίκα
κατά τας γραφάς.
Και ανελθόντα εις τη σοσιαληστική διεθνή
και καθεζόμενον εκ δεξιών του άλλου Βλακός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά λόξης
κρίναι ζώντας και νεκρούς,
ου της μαλακίας ουκ έσται τέλος.
Και εις τον Παπαδήμο τον Άγιον,
τον Κύριον,
τον φοροποιόν,
τον εκ της Μέρκελ εκπορευόμενον,
τον συν Πασόκ και Νου-δού συγκυβερνούμενον και συνδοξαζόμενον,
τον λαλήσαν δια των εργολάβων και εκδοτών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Γερμανίαν.
Ομολογώ αντι-μνημόνιον και άφεσιν χρεών.
Προσδοκώ κούρεμα ιδιωτών.
Και οφειλή εις του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: