Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία Άρθρο 120 (παραγρ.4) του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας (ακροτελεύτια διάταξη).

Δεν αναγνωρίζουμε το χρέος

Είτε θα πετύχουμε και θα πάρουμε την πατρίδα μας πίσω, είτε θα χαθούμε για αιώνες στις πατρίδες των άλλων και των υπερκρατικών διεθνών οργανισμών, τις νέες αυτοκρατορίες.Εδώ που φθάσαμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα περισσότερο από τις αλυσίδες μας.
Όσο περνούν οι εβδομάδες η κατάστασή μας θα γίνεται όλο και πιο αντιληπτή.
Μέχρι την Εξέγερση

Δεν σας θέλει ο λαός ελικόπτερα και μπρος

To να παράγεις ο ίδιος τα τρόφιμά σου είναι ίσως ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορείς να κάνεις σήμερα, γιατί είναι ένα βήμα προς την κατάκτηση της ελευθερίας σου!

''Σκλάβος είναι αυτός που ελπίζει ότι θα έρθουν να τον ελευθερώσουν''
Έζρα Πάουντ 1885 – 1972

Τετάρτη 29 Απριλίου 2009

Φορολόγηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας, κατάργηση του ΕΤΑΚ

27 Απρίλιος 2009
Μέτρα προς τρεις κατευθύνσεις προτείνει η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Οικονομίας, κα Λούκα Κατσέλη σε συνέντευξη της στο «R», και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στρατηγική που προτείνει το κόμμα της για να ισορροπήσει την ελληνική οικονομία που χαρακτηρίζεται από ισχυρό έλλειμμα, πληθωρισμό και πτώση της οικονομικής ανάπτυξης.Προς τρεις κατευθύνσεις τα μέτρα .

Πιο συγκεκριμένα, η κα Κατσέλη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι Ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τρία μεγάλα προβλήματα: ένα διευρυνόμενο παραγωγικό έλλειμμα, δημοσιονομική εκτροπή και κρίση οικονομικής διακυβέρνησης με απαξίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, των ελεγκτικών μηχανισμών και των θεσμών εποπτείας, ενώ επισημαίνει ότι απαιτούνται μέτρα και τομές και προς τις τρείς κατευθύνσεις.

Μέτρα βραχυπρόθεσμης απόδοσης για την διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και τη στήριξη των επενδύσεων και της πραγματικής οικονομίας. Μέτρα για την βιώσιμη παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας. Μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανακατανομής των δημοσίων δαπανών και του φορολογικού βάρους. Με εισαγωγή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης με προοδευτικούς συντελεστές ώστε όσοι έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα να συνεισφέρουν περισσότερο στα κοινά βάρη. Με κατάργηση του ΕΤΑΚ και φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας από την οποία δεν θα εξαιρείται κανείς ούτε η εκκλησιαστική περιουσία που είναι αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Τέλος μέτρα για την λειτουργία ενός σύγχρονου ελεγκτικού συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης, με υιοθέτηση διπλογραφικής λογιστικής παντού και αποτελεσματική αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών, βάσει διεθνών προδιαγραφών, που θα λειτουργούν με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφική στήριξη, αποκεντρωμένη διοίκηση και απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία βάσει στόχων. Μεγάλη εξυγιαντική τομή στο πλαίσιο αυτό θα αποτελέσει ο μετασχηματισμός του προϋπολογισμού σε ουσιαστικό «προϋπολογισμό προγραμμάτων» με την μορφή τρίχρονων συμβολαίων με όλα τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. καθώς και η σύνδεση της δημόσιας χρηματοδότησης με την υλοποίηση ξεκάθαρων μετρήσιμων στόχων σε συνδυασμό με την καθιέρωση διαφανών και ξεκάθαρων διαδικασιών για τις προμήθειες του δημοσίου.


Προγραμματισμός για τις 100 πρώτες μέρες

Σε ερώτηση του «R» σχετικά με τις 100 πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του κόμματος της, η κα Κατσέλη αναφέρει ότι υπάρχει ήδη προγραμματισμός τριών κινήσεων. Πρώτον, την εφαρμογή του πακέτου των άμεσων μέτρων που έχει ήδη προταθεί για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, με διοχέτευση ρευστότητας κατευθείαν στην αγορά και τις επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη , εξόφληση οφειλών του δημοσίου προς δικαιούχους, στήριξη της απασχόλησης και των κλάδων που πλήττονται ιδιαίτερα καιενίσχυση της αγοραστικής ζήτησης των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων καθώς και των ασθενέστερων και κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Δεύτερον, άμεση προώθηση μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης με περιστολή καταναλωτικών δαπανών, κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών ,αποκατάσταση των ελεγκτικών μηχανισμών, ανακατανομή δαπανών για την χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,παιδείας καικοινωνικών παρεμβάσεων , καθώς και υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής.


Τρίτον, ενεργοποίηση όλων των αναπτυξιακών εργαλείων και ιδίως του ΕΣΠΑ για την πυροδότηση μιας νέας αναπτυξιακής δυναμικής με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει,τηντάχιστηπροώθηση μικρών και μεγάλωνέργων στην περιφέρεια, την αναθεώρηση του επενδυτικού νόμου και παράλληλα την αναδιαπραγμάτευση και αναμόρφωση συγκεκριμένωνδράσεων του για την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδίου.


Επιτακτική η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

Αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, η κα Κατσέλη επισημαίνει ότι έχει χαθεί πολύς χρόνος, αφού, πρώτον, απουσίασε ο ουσιαστικός διάλογος με τους παραγωγικούς φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να στηριχθεί μέσω του ΕΣΠΑ η αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεύτερον η υπερβολικά συγκεντρωτική , γραφειοκρατική και περίπλοκη διοικητική του δομή είχε αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα λειτουργήσειοι δομές εκείνες που θα προγραμματίσουν και θα υλοποιήσουν τις νέες δράσεις. Τρίτον η ανυπαρξία σοβαρής προετοιμασίας και προγραμματισμού σεεπίπεδο έργων είχε αποτέλεσμα να μηνέχει απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ ακόμα και για συμβατικά έργα υποδομής και ας έχουμε μπει ήδη στον τρίτο χρόνο υλοποίησής του.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού που έχει ήδη γίνει και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση του ΕΣΠΑ ώστε να εναρμονιστεί με τις προτεραιότητες και τους στόχους του νέου αναπτυξιακού προτύπου της πράσινης ανάπτυξης. Παράλληλα, θα απλοποιήσει και αποκεντρώσει τους μηχανισμούς εφαρμογής και παρακολούθησης του, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των δράσεων. Θα επιδιώξει το 50% των πόρων να διατεθεί απευθείας στα ΠΕΠ για ενίσχυση της αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης.


Διετής η κρίση σε Ελλάδα και ΕΕ

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη της παρούσας οικονομικής κατάστασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η κα Κατσέλη δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ύπαρξη ασταθούς και αβέβαιου περιβάλλοντος που δεν επιτρέπει ακριβείς προβλέψεις. Ωστόσο, ανέφερε ότι περιμένει η οικονομική ύφεση θα συνεχισθεί τουλάχιστον γιατα επόμενα δύο έτη σε όλη την Ευρώπη , ιδιαίτερα δεστην ΝΑ Ευρώπη που είναι ζωτικός χώρος για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τις Τράπεζες. Η κρίση στον πραγματικό τομέα της οικονομίας θα επηρεάσει με τη σειρά τηςαρνητικά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς, αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, θα αυξηθούν οι αναμενόμενες επισφάλειες. Στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείονται μεγάλες ανακατατάξεις και στον επιχειρηματικό και στον τραπεζικό χάρτη.

Τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Ελλάδα, η ταχύτητα υπέρβασης της κρίσης θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές ηγεσίες που θα αναλάβουν τα ηνίακαι τις πολιτικές που αυτές θα ακολουθήσουν. Γι’ αυτό και η κα Κατσέλη επαναλαμβάνει συνεχώς, ότιστις Ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι αναγκαίες εκείνεςπλειοψηφίες που θα υιοθετήσουν προοδευτικές πολιτικές για αποτελεσματική εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προώθηση των αναγκαίων πράσινων επενδύσεων ,και συντονισμένες δράσεις για στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της εργασίας και της αγοραστικής δύναμης των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων.


Κλειδί η "Πράσινη Ανάπτυξη"

Για τον λόγο αυτό η κα Κατσέλη θεωρεί απαραίτητο να προωθήσουμε δημόσιες και ιδιωτικέςεπενδύσεις που ευνοούν το νέο ενεργειακό σχεδιασμό με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,διασύνδεση των νησιώνμας με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω ενεργειακών δικτύων για την αξιοποίηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, επέκταση του μετρό , επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στις«πράσινες» κατασκευέςκαι εγκατάσταση σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και αφαλάτωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχύσουμε με επενδυτικά κίνητρα και επενδύσεις την παραγωγική αναδιάρθρωση, μεανάπτυξητεχνογνωσίας στον κλάδο των ΑΠΕ, καινοτομικών διαδικασιών και προϊόντων στην μεταποίηση και στις υπηρεσίες, ευζωνικών δικτύων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και με προώθηση της αντίστοιχης δια βίου κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η κα Κατσέλη, κάνοντας έναν απολογισμό των τελευταίων ετών επισημαίνει ότι η Ελλάδα υποχώρησε 32 ολόκληρες θέσεις στη διεθνή κατάταξη χωρών με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα! Οι εισαγωγές μας έγιναν τριπλάσιες των εξαγωγών και οι ξένες άμεσες παραγωγικές επενδύσεις παρέμειναν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ξεπέρασε το 2008 το 14% του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σταθερά για την Ελλάδα το υψηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών στην Ευρωζώνη μέχρι και το 2010.

Η Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι το αναπτυξιακό πρότυπο που ακολούθησε η χώρα μεταπολεμικά έχει φτάσει στα όρια αποδοτικότητάς του. To πρότυπο αυτό βασίστηκεστη φθηνή εργασία, στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, στην άναρχη χωροθέτηση δραστηριοτήτων, στον μαζικό τουρισμό και στην οικοδομή. Επιπρόσθετα Ηη απουσίααναπτυξιακής πολιτικής και ολοκληρωμένων παραγωγικών αναδιαρθρώσεων τόσοσε κλαδικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καιη συνεχής μείωση των δημοσίων επενδύσεων από το 5,1% του ΑΕΠ το 2004 στο 3,4%το 2009, συνέτειναν στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, στο κλείσιμο πολλώνεπιχειρήσεων και στη συρρίκνωση κερδοφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ προτάσσει την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για μια νέα οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη. Οι γενικές κατευθύνσεις του σχεδίου αυτού βασίζονται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, στο πλαίσιο των διεθνώνκαι Ευρωπαϊκών εξελίξεων, δηλαδή στο μοναδικό φυσικό της περιβάλλον , στη γεωγραφική της θέση, στα τεράστια ανεκμετάλλευτα αποθέματα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και στο ανεκτίμητο πολιτιστικό και ανθρώπινο κεφάλαιό της. Ο τομέας οικονομίας του ΠΑΣΟΚ προτείνει να επενδύσουμε ,σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε το 2020 πάνω από το 20% της ενεργειακής ζήτησης να καλύπτεται από ΑΠΕ. Να επενδύσουμε το 5% του ΑΕΠ στην παιδεία και ένα πρόσθετο 2% στην έρευνα και καινοτομία. Να επενδύσουμε σε «πράσινες κατασκευές», συνδυασμένες μεταφορές και σύγχρονες επικοινωνίες.Να αναβαθμίσουμε τον αγροτοδιατροφικό τομέα ,προωθώντας νέες καλλιέργειες και ποιοτικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης. Να αναπτύξουμε νέες τουριστικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες. Να αναδείξουμε το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας σε πηγή δυναμικού συγκριτικού πλεονεκτήματος και το brand name κάθε Ελληνικής περιφέρειας. Να καταστήσουμε την Ελλάδα κέντρο αριστείας , πόλο έλξης επενδύσεων και πόλο εξαγωγής υπηρεσιών για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Α. Μεσογείου .

http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=1&art_aid=209393

Σημ.axinosp:Φυσικά λείπει απο τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ , η κακιά κουβέντα που λέγεται σεισάχθεια και όπως επίσης η πρόταση για φορολόγηση των τραπεζών τόσο των ακινήτων όσο και των καταθέσεων τους .Οι δεκάδες χιλιάδες άνεργοι πτυχιούχοι η μη , θα γίνουν οικολόγοι αγρότες θέλοντας και μη , παράγοντας βιοκαύσιμα , ή θα ασχολούνται με αντικατάσταση της στέγης με κεραμίδια των αγροτικών σπιτιών με φωτοβολταϊκές κυψέλες η ανεμογενήτριες .Τέλος η Κοζανίτικη αγριαγκινάρα που θα γίνεται βιοκαύσιμο σαν brand name , θα δώσει μεγάλο κύρος και ώθηση στη Ευρώπη και έτσι θα πολεμήσει το ΠΑΣΟΚ την ύφεση και τον αποπληθωρισμό , τρομάρα τους !!

Δεν υπάρχουν σχόλια: